Ledningsanvisning som gör skillnad

Vill du sänka kostnaderna för grävskador? Ledningar som grävs av eller skadas vid markarbeten medför höga kostnader för samhället och för den som äger infrastrukturen. Som nätägare har du möjlighet att sänka dessa kostnader genom ditt val av leverantör för ledningsanvisning.

Vår vision: störningsfria ledningsnät

Geomatikk skyddar nedgrävd infrastruktur. Vi förebygger oförutsedda driftstörningar på näten för el, tele, internettrafik, vatten och avlopp som kan få allvarliga konsekvenser för samhället. Varje år hanterar vi ca 200 000 ärenden inom ledningsanvisning, vilket innebär att vi markerar ledningar i samband med markarbeten.

Se filmen här:

150 nätägare anslutna

Sedan starten 2011 har fler än 150 nätägare anslutit sig till vår tjänst, däribland Telia, Vattenfall, Tele2 och Telenor. En viktig anledning till framgången är att vi, som specialister på ledningsanvisning, kan erbjuda ett helhetsåtagande för våra kunders nedgrävda infrastruktur. Med andra ord är vårt arbete mycket mer omfattande än att märka ut ledningsnät med käppar och spray.

Satsar på kommunikation med gräventreprenörer

Ytterst orsakas en grävskada av en grävmaskin. Geomatikk satsar därför stort på att utveckla kommunikationen med maskinentreprenörer, bygg- och anläggningsföretag. Vi ser kommunikationen som en nyckel i att förebygga grävskador och sänka kostnaderna för dig som nätägare. Under 2017 lanserade Geomatikk, Telia, Vattenfall, Ellevio, Trafikverket och flera andra nätägare det gemensamt finansierade projektet Grävallvar för att minska problemet med grävskador.

Geomatikk ger dig ökat skydd, spårbarhet och kontroll

Geomatikk värnar om din infrastruktur. Vårt helhetsåtagande bygger på effektiva processer och IT-stöd i kombination med personlig handläggning och fältarbete.

Handlägger dina ärenden och skador

I Gävle ligger vår kundtjänst där vi analyserar och hanterar beställningar av ledningsanvisning som berör din infrastruktur. Härifrån samordnar vi också vårt fältarbete och utreder eventuella skador. Verksamheten är fullt integrerad med Ledningskollen.se.

Markerar och mäter in din infrastruktur

Geomatikks fältorganisation arbetar med ledningsanvisning från norr till söder. Vi utför även inmätning av ledningsnät och tar oss an akuta uppdrag. För att korta ner restiderna arbetar vi aktivt med att koordinera och samordna fältarbetet. Förutom att det sparar tid och pengar åt dig som nätägare, minskar det också vår miljöpåverkan.

Säkrar spårbarheten i ett ärende

Fullständig dokumentation ökar tryggheten för dig som nätägare. Inte minst vid tvister. Vår arbetsprocess förtydligar informationsflödet mellan nätägare och gräventreprenör. För båda parters trygghet, ber vi gräventreprenören att signera att de har mottagit informationen i ärendet. Vi fotograferar också våra utförda ledningsanvisningar i fält.

Ger dig koll på markarbeten vid dina ledningsnät

Som kund kan du dra nytta av vår omfattande databas. Du kan t.ex. välja att få tillgång till kartbilder som visar ditt ledningsnät tillsammans med pågående markarbeten och kontaktuppgifter till dem som gräver – information som gör att du snabbt kan agera vid eventuella driftstörningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Tomas Gradin, affärsområdeschef
070-358 28 18
tomas.gradin@geomatikk.se

Ladda ner broschyr

Ledningsanvisning (pdf)