Visselblåsartjänst

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vår Visselblåsartjänst är en kanal för att slå larm om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Tjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå. Den visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende.

Visselblåsartjänst för anonym rapportering och fortsatt dialog

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Vi erbjuder en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

Du når tjänsten från PC, läsplatta och mobil. Vi rekommenderar medarbetare att nå rapporteringskanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt intranät.

Mer information:

Om WhistleB

WhistleB är en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med företaget. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”  WhistleB