Om oss

Geomatikk skyddar nedgrävd infrastruktur mot skador som kan uppstå vid markarbeten. Våra tjänster inom ledningsanvisning, inmätning, dokumentation och grävtillstånd skapar nytta för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort.

Geomatikks uppdrag är att skydda nedgrävd infrastruktur. Vi förebygger oförutsedda driftstörningar på näten för el, tele, internettrafik, vatten och avlopp som annars riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhället.

Varje år hanterar vi ca 200 000 ärenden inom ledningsanvisning, vilket kortfattat innebär att vi markerar ledningar i samband med markarbeten. Utöver det, utför vi ca 30 årsuppdrag inom inmätning och dokumentation av ledningsnät.

Bakgrund

Geomatikk etablerades i Sverige 2010 men har en lång bakgrund i Norge där Geomatikk är marknadsledande med fler än 120 kunder anslutna till vår tjänst för ledningsanvisning.

I Norge är det Geomatikk som har utvecklat och driver den nationella funktionen för samordning av ledningsanvisning vid markarbeten: Gravemelding.no. I Sverige motsvaras den funktionen av Ledningskollen.se – dit företag, myndigheter, privatpersoner, kommuner eller andra som ska utföra något slags markarbete vänder sig för att få en samlad bild över hur ledningsnäten ser ut i det aktuella grävområdet. Läs mer om företagen i Geomatikk-gruppen

Organisation

Geomatikks verksamhet pågår över hela Sverige. Vår organisation för ledningsanvisning består av ca 200 medarbetare som är sysselsatta med att skydda infrastruktur åt 200 svenska nätägare. Våra fälttekniker är strategiskt utplacerade i hela landet för att alltid ha korta resvägar till uppdragen.

Utöver fältorganisationen är 50 av våra medarbetare sysselsatta inom dokumentation i Göteborg, Örebro samt Solna. På Geomatikks huvudkontor i Gävle arbetar ett 50-tal medarbetare inom ledning, Geomatikk Nätservice, IT-avdelning, GIS-grupp och grävskadehandläggning.

Inspelning

Vi spelade in vår nya film under en rolig dag i Gävle. 

Känslor!

200 meter kvar att markera och pinnarna tar slut. 

Varning!

Som fälttekniker kan man få ett gott skratt!

Glad påsk

Utan kvast får man skapa ett eget färdmedel till blåkulla.

Kärlek

Alla hjärtans dag märks på ledningarna.

Älska el

Vi hyllar den samhällsviktiga elen på Elens dag med en ljusbild.

Samling

6 av 13 som var med när Geomatikk Sverige startade.

Tagning

En glimt från inspelningen av vår första film.

Norr till syd

Emelie i Borås får hjälp av Mattias i Pajala. 

Bakom kulisserna

Vad händer hos oss? Här bjuder vi på några glimtar.

VÅRA VÄRDERINGAR

Geomatikk-gruppens verksamhet genomsyras av ett antal värderingar. De vägleder oss så att vi kan skapa en trivsam arbetsmiljö och säkerställa en hög kvalitet i leveransen till våra kunder.

framtidsorienterade

Framtidsorienterade

Vi strävar framåt, använder oss av teknik i framkant, är lyhörda för marknadens behov och utvecklar kontinuerligt nya produkter och tjänster.

inkluderande

Inkluderande

Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet, ärlighet, delaktighet och lojalitet. Vi respekterar, samarbetar och hjälper varandra.

palitliga

Pålitliga

Vi håller våra löften till kunder och medarbetare. Vi har en väldokumenterad arbetsprocess som bygger på korrekt information och tydliga överlämningar.

serviceinriktade

Serviceinriktade

Vi har våra kunder i fokus och förbättrar vår verksamhet utifrån deras feedback. Vi är proffsiga och tillmötesgående såväl internt som externt.

Geomatikk skyddar
samhällsviktiga ledningsnät

Varje år drabbas tusentals personer av avbrott på ledningsnäten för t.ex. el, telefoni eller internettrafik. Avbrotten beror i många fall på avgrävda ledningar.

Geomatikk i Sverige förebygger dessa skador genom att markera var samhällsviktiga ledningar ligger när privatpersoner eller företag behöver gräva.

Med vår rikstäckande verksamhet skapar vi nytta för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort.

Vi ingår också i den nordiska Geomatikk-gruppen.
Läs mer

Karta över Sverige

200

nätägare anslutna till vår tjänst

50

personer inom dokumentation

400 MKR

i omsättning

300

medarbetare i rikstäckande organisation

200.000

ärenden inom ledningsanvisning