Kvalitetskontrollerad inmätning vid markentreprenader

Många ledningsägare ställer kravet att inmätning vid nyförläggning sker och levereras enligt deras rutiner och av certifierade inmätningstekniker. Anlita oss så säkerställer du att leveransen blir korrekt och enligt krav.

Beställ inmätning enkelt via Kundportalen

Inmätningstjänster beställer du enklast via Kundportalen. Fyll i dina kontaktuppgifter, var inmätningen ska göras, i vilket format du vill ha resultatet och var det ska levereras så sätter vi igång. Gäller din beställning ett större område kontaktar vi dig för planering.

Vi erbjuder olika prismodeller, exempelvis fast pris per meter så du slipper räkna på framkörningsavgifter och timdebitering.

Logga in och beställ

Vi använder den senaste tekniken

Geomatikk använder den senaste tekniken för inmätning, bland annat:

  • Markradar: GPR med Leica Stream C
  • Kabelsökare: vLoc3 RTK Pro, vLoc3, RD8200
  • GNSS: SP60, SP85, GeoMax Zenith 35 Pro och Leica

Allt på ett ställe och enklare för dig

Vi på Geomatikk stödjer hela flödet i dina projekt och om du vill kan vi vara med från start till mål. Du kan även anlita oss för tjänster som du inte hinner med eller vet hur du ska hantera, till exempel ansökningar, inmätning och slutdokumentation. I det dagliga arbetet i fält kan du även få stöd av vår fältapplikation GeoDig och vår kundtjänst hjälper dig snabbt med dina ärenden.

Verksamma över hela Sverige

Vi är verksamma över hela landet och har korta resvägar till uppdragen. Det betyder att vi sparar både tid och resurser för dig.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Gustaf Richt, Säljare
o70 310 71 28
gustaf.richt@geomatikk.se

Mer information
Faktablad E-tjänst Inmätning (pdf)
Ladda ner
Dokumentation för entreprenörer
Läs mer
Ledningsanvisning för entreprenörer
Läs mer