Du gräver. Vi gör inmätningen.

Har du som entreprenör fått ett grävjobb som inkluderar inmätning av ledningsnät? Kontakta oss så  garanterar vi att inmätningen sker på rätt sätt, på utsatt tid.

Stora nätbolag kräver certifierade inmätare

Många nätbolag kräver att deras projekt genomförs av certifierade inmätare som har kunskap om just deras regler, krav och system. Genom att anlita oss säkerställer du att inmätningen blir korrekt. Vi erbjuder olika prismodeller, exempelvis ett fast pris per meter så att du slipper räkna med framkörningsavgifter och timdebitering. Allt för att det ska vara enkelt och lättjobbat för dig.

Teknik som effektiviserar

Geomatikk använder den senaste tekniken med inmätning via GPS och nätverks-RTK och om situationen kräver använder vi även en totalstation. När ledningarna inte syns utför vi en noggrann ledningsanvisning innan vi anger koordinater.

Vi förstår dina utmaningar

Vi är väl medvetna om hur din vardag ser ut, med många pågående projekt att hålla reda på samtidigt. Det blir inte lättare av olika krav på inmätning och dokumentation. Tidspressade projekt gör det svårt att hinna med, samtidigt som säkerhetskraven måste mötas, ledningsanvisningar tydas och fördelas och kommunikation med beställare hanteras. Det kan dessutom vara otydligt var och hur man söker tillstånd.

Allt på ett ställe och enklare för dig

Vi på Geomatikk stödjer hela flödet i dina projekt och om du vill kan vi vara med från start till mål. Du kan även anlita oss för tjänster som du inte hinner med eller vet hur du ska hantera, till exempel ansökningar till inmätning och slutdokumentation. I det dagliga arbetet i fält kan du även få stöd av vår fältapplikation GeoGräv och vår kundtjänst hjälper dig snabbt med dina ärenden.

Vårt mål är att med olika tjänster göra det enkelt för dig som entreprenör att fullfölja ditt uppdrag.

Verksamma över hela Sverige

Vi är verksamma över hela landet och har korta resvägar till uppdragen. Det betyder att vi sparar både tid och resurser för dig.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Fredrik Ek, affärsområdeschef
070-205 07 32
fredrik.ek@geomatikk.se

Läs mer

Ladda ner tjänstebeskrivning (pdf)