Inmätning

Vi är specialiserade på inmätning av ledningsnät, både vid nyförläggning och befintliga nät. Med hjälp av den senaste tekniken mäter vi in infrastrukturen och levererar dokumentationen i det format du önskar.

Har du projekteringsunderlag med ledningar i osäkert läge?

Vid projektering kan projekteringsunderlagen ibland innehålla ledningar som är i osäkert läge. Genom att beställa inmätning av området kan du säkerställa att du får tillgång till noggranna och tillförlitliga data för din projektering.

Kvalitetskontrollerad inmätning vid markentreprenader

För många ledningsägare är det avgörande att inmätning vid nyförläggning sker enligt deras rutiner och utförs av certifierade inmätningstekniker. Genom att anlita oss garanterar du en korrekt leverans som uppfyller alla krav.

Så beställer du inmätning

I Kundportalen  beställer du enkelt inmätning genom att ange området som ska mätas in, önskat format för leveransen och leveransadressen. Vi behandlar beställningen som en prisförfrågan och skickar en offert till er som ni får godkänna innan vi påbörjar arbetet. Om ni gör regelbundna beställningar av inmätningar hos oss finns möjligheten att teckna ett ramavtal med enhetliga priser.

Vi använder den senaste tekniken

Geomatikk använder den senaste tekniken  för inmätning, bland annat:

  • Kabelsökare: vLoc3 RTK Pro, vLoc3, RD8200
  • GNSS: SP60, SP85, GeoMax Zenith 35 Pro och Leica

Allt på ett ställe och enklare för dig

Vi på Geomatikk stödjer hela flödet i dina projekt och om du vill kan vi vara med från start till mål. Du kan även anlita oss för tjänster som du inte hinner med eller vet hur du ska hantera, till exempel ansökningar, inmätning och slutdokumentation.

Verksamma över hela Sverige

Vi är verksamma över hela landet och har korta resvägar till uppdragen. Det betyder att vi sparar både tid och resurser och minskar CO2-utsläpp för er.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Gustaf Richt, Säljare
070 310 71 28
gustaf.richt@geomatikk.se

Mer information
Dokumentation för entreprenörer
Läs mer
Ledningsanvisning för entreprenörer
Läs mer