Så sparar Gävle kommun tid och minskar risken för grävskador

En kommun äger mycket mark och vägar, något som medför ett ansvar för att tillvarata viktiga intressen. För att kunna fullgöra detta ansvar krävs god kontroll över pågående och planerade grävarbeten.

Gävle kommun behövde förbättra kontrollen över grävarbeten

Vid alla grävarbeten måste trafiken flyta, naturvärden beaktas och ledningar och fornlämningar skyddas. Därför fick tjänstemännen på Gävle kommun ägna mycket tid åt den dagliga kontakten med bland andra gräventreprenörer, nätägare och naturvårdare.

Trots att Gävle länge legat i framkant när det gäller hanteringen av grävarbeten på kommunal mark upplevde man inte att kontrollen var tillräcklig. I efterhand upptäcktes till exempel att det förekommit långt fler grävarbeten än vad man känt till, vilket har medfört en avsevärt ökad risk för grävskador – som till exempel den gången när ett stort antal träd sågades ned vid ett grävarbete på samma plats där Gävle kommun planerade för ett naturreservat.

GeoSak – Geomatikks tjänst för hantering av grävtillstånd

GeoSak – Geomatikks tjänst för hantering av grävtillstånd

I dag låter Gävle kommun Geomatikk vara knutpunkt mellan entreprenörer, nätägare och kommunen. Genom tjänsten GeoSak tar Geomatikk hand om administrationen av tillståndsansökningar inklusive karthantering, dokumentation, kontakter med entreprenörer m.m. Med GeoSak får kommunen en komplett bild över när, var och hur det grävs.

Förbättrad kontroll, minskad risk för grävskador, effektivare uppföljning

Gävle kommun spar mycket tid på att Geomatikk ansvarar för handläggningen av alla grävärenden. Administrationen har minskat avsevärt, liksom antalet supportsamtal till kommunen. Samtidigt har man fått bättre kontroll över grävarbeten, vilket minskar risken för grävskador. En händelse som den som beskrivs ovan, med träden som togs ned i det blivande naturreservatet, skulle inte kunna inträffa med dagens system.

Ännu en viktig fördel med GeoSak är möjligheten att göra effektiva uppföljningar. I dag har Gävle kommun tillgång till ett sökbart arkiv som, tillsammans med slutrapporterna, gör att man snabbt kan säkerställa att entreprenören har återställt allting på rätt sätt. Det i sin tur ger tillfälle att, när så behövs, förelägga om vite i god tid innan garantin löper ut.

GeoSak underlättar även för de som ska gräva. Numera räcker det med att kontakta Geomatikk för att få all information som behövs. På så sätt slipper entreprenörerna jaga tjänstemän på olika enheter inom kommunen. Precis som kommunen spar de tid och får lättare att planera.

GeoSak- Geomatikks Geomatikks tjänst för hantering av kommunala grävtillstånd

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jonas Dyrbäck, affärsansvarig
073-048 85 90
jonas.dyrback@geomatikk.se

Mer information
Faktablad E-tjänst grävtillstånd (pdf)
Ladda ner
Kundcase - Gävle kommun (pdf)
Ladda ner