Pingday skyddar näten med
ledningsanvisning från Geomatikk

Pingday kopplar upp och kopplar samman människor, företag och saker genom fiber och sensornätverk som täcker hela Helsingborg. Sedan hösten 2022 anlitar Pingday Geomatikk för ledningsanvisningen och har nu betydligt bättre kontroll på vad som händer kring fibernätet.

Pingday är ett helägt dotterbolag till Öresundskraft och levererar fiber till över 50 000 hushåll och företag i Helsingborg med omnejd. När bolaget bildades 2020 skedde ledningsanvisningen genom Öresundskraft, men Pingday valde att på egen hand upphandla tjänsten för sina nät under 2022.

- Arbetet med upphandlingen var en bra erfarenhet för oss eftersom vi måste definiera våra krav på ledningsanvisningen. Vi fick ökad kontroll och kunskap och kunde då ställa de rätta kraven på leverantörerna, säger Ulf Voigt, Avdelningschef Nät på Pingday.

Bättre kontroll och insyn

Valet föll på Geomatikk som sedan oktober 2022 hanterar ledningsanvisningen för Pingday. I grunden har tjänsten inte förändrats, förfrågningarna kommer fortfarande via Ledningskollen, men Pingday har nu betydligt bättre kontroll än tidigare på såväl kostnader och dokumentation som var grävarbeten sker:

- Vi har en helt annan helhetssyn än tidigare med kontroll över alla ärenden och därmed koll på vad som händer på fibernätet. Tidigare var vi till viss del ”blinda” och betalade för något vi hoppades var rätt, nu har vi insyn och vet med större säkerhet vad som levereras, säger Mikael Eliasson, projektledare för implementeringen av tjänsten hos Pingday.

- Vi har fått bättre överblick på kostnaderna med mer noggrann uppföljning och kontroll än tidigare. Vi ser också tydligt vilka kostnader som hör till varje nät, säger Ulf Voigt.

Ulf Voigt, avdelningschef nät på Pingday
Ulf Voigt, avdelningschef nät på Pingday

Kontroll på pågående och planerade grävarbeten

Idag hanteras hela tjänsten för ledningsanvisning av Geomatikk. Frågeställarnas ärenden kommer in via ledningskollen.se och hanteras av Geomatikk Nätservice. De skickar en karta över grävområdet med Pingdays infrastruktur till frågeställaren. Vid behov görs även en utsättning i fält gällande infrastrukturen av Geomatikks fälttekniker. Pingday har full insyn och ser statuts på alla ärenden i Geoportal, nätägarnas portal för ledningsanvisningsärenden

- Via Geoportal har vi full kontroll på planerade och pågående arbeten. Vår felavhjälpning får tillgång till god dokumentation och kan lättare se vad som orsakat en eventuell driftstörning, säger Mikael Eliasson.

Kontroller säkerställer god kvalitet

Störningsfria nät är en förutsättning för att Pingday ska kunna leva upp till sin vision att bli Europas bästa lokala stadsnät. Att de som gräver har tillgång till rätt information i rätt tid är viktigt och Pingday gör regelbundna kontroller i fält berättar Mikael Eliasson:

- Kontrollerna bekräftar att Geomatikk utför ledningsanvisningarna inom fyra dagar, vilket motsvarar våra krav. Vi ser också att fältpersonalen hanterar ärendena mycket professionellt och har en god dialog med entreprenörerna. Det är mycket viktigt för att undvika missförstånd och minska risken för grävskador.

Mikael Eliasson, projektledare för implementeringen av tjänsten hos Pingday
Mikael Eliasson, projektledare för implementeringen av tjänsten hos Pingday

Utsättningar fotograferas och dokumenteras
Varje ärende som hanteras av Geomatikk dokumenteras noggrant och om utsättning sker tas fotografier som är geotaggade med koordinater.

- Noggrann dokumentation i text och bild gör att vi känner oss trygga med att ledningsanvisningen skyddar våra nät, säger Mikael Eliasson och avslutar:

- Vi ser också väldigt positivt på att Geomatikk är fokuserade på ledningsanvisning och har en drivkraft i att utveckla både IT-tjänster och fältarbete för att ständigt förbättra tjänsten.

Vill du veta mer om ledningsanvisning?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta Roger direkt!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Roger-lundgren-785-1024-v2

Roger Lundgren
Telefon: 072 - 560 58 37
E-post: roger.lundgren@geomatikk.se