Sandviken tog kontroll över markarbeten och ökade intäkterna

Sandviken kommun använder tjänsten Grävtillstånd för markarbeten som sker på kommunens mark. Tidigare hade man inget system för tillstånden. Nu har både kontrollen och intäkterna ökat.

Frida Hellbom, markingenjör i Sandvikens kommun.

— Vi hade helt enkelt inget system för grävtillstånd, säger Frida Hellbom, markingenjör på Mark- och exploateringsavdelningen.
— Utöver att vi inte visste var det grävdes kände vi inte till trafikavstängningar och återställningar skedde godtyckligt från entreprenörernas sida. Vi hade inget att sätta emot om det blev fel.

Sedan hösten 2021 är systemet för hantering av grävtillstånd via Geomatikk igång. I korthet fungerar det så att Geomatikk fångar upp markarbeten på kommunens mark via Ledningskollen. En handläggare kontaktar frågeställaren och ser till att en ansökan kommer in till kommunen. Entreprenören får ta del av bestämmelser om återställning och upprätta en trafikanordningsplan. När arbetet är klart ska entreprenören lämna in en slutrapport över återställningen så att kommunen kan inspektera.
— Nu finns det bestämmelser för hur det ska gå till så att det är tydligt både för entreprenörerna och våra inspektörer, säger Frida.

Enkelt och pedagogiskt system med personlig handläggning

Mark- och exploateringsavdelningen hade länge diskuterat problemet och tittat på olika systemlösningar innan de bestämde sig för Geomatikks tjänst som kombinerar personlig handläggning med en digital tjänst där tjänstemännen har full insyn i alla ärenden.

— Systemet är enkelt och pedagogiskt, en viktig poäng är att det är integrerat med Ledningskollen som fångar upp de flesta ärendena. Handläggarstödet fungerar jättebra, de är jätteduktiga, svarar supersnabbt och hjälper både entreprenörerna och oss på kommunen, tycker Frida.

Bättre trafikplanering och skydd av träd

Tidigare stängdes trafiken av utan planering vid markarbeten vilket kunde innebära att intilliggande gator eller vägar också var avstängda. Det ledde förstås till klagomål från invånarna. Idag lämnas en trafikanordningsplan via systemet till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som kontrollerar och godkänner.
— Oftast är allt ok men det händer att de föreslår en annan lösning eller en samordning med andra arbeten där det är möjligt, säger Frida och fortsätter:
— En annan viktig aspekt är att vi kan skydda träden bättre. Det är inte så lätt att ersätta 30-40 år gamla träd men nu kan även stadsträdgårdsmästaren inspektera var arbetet ska utföras och tala med entreprenörerna hur de kan göra för att inte skada träden.
Samma lösning som grannkommunen
Sammantaget är Frida Hellbom mycket nöjd med lösningen som är densamma som används i grannkommunen Gävle:
— Vi har valt att göra bestämmelser och annat i stort sett lika som dem eftersom det är samma entreprenörer som jobbar inom båda kommunerna. Det blir enklare för alla, menar Frida.

Tillskott till underhållsarbeten

Hon gör bedömningen att volymen är cirka 300 ärenden om året i Sandviken kommun:
— Tidigare fångade vi endast upp ett fåtal, antingen genom att vår egen fältpersonal såg det eller att medborgarna ringde in med klagomål. Trafikplaneringen har blivit mycket bättre för invånarna nu, dessutom ger intäkten från tillstånden bidrag till underhållet av gator och vägar, avslutar Frida.

GeoSak- Geomatikks Geomatikks tjänst för hantering av kommunala grävtillstånd

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jonas Dyrbäck, affärsansvarig
073-048 85 90
jonas.dyrback@geomatikk.se

Mer information
Faktablad e-tjänst grävtillstånd (pdf)
Ladda ner
Kundcase - Sandviken kommun (pdf)
Ladda ner
Kundcase - Gävle kommun (pdf)
Ladda ner