Litar du på informationen i systemet?

Ledningsnät som inte är korrekt inmätta kan leda till bekymmer för dig som nätägare. Små misstag vid inmätning leder till felaktig dokumentation som i sin tur gör den långsiktiga förvaltningen mindre effektiv.

Korrekt inmätning är mer än koordinater

Felaktiga inmätningar ökar risken för avgrävningar vilket leder till kostnader för dig och besvärliga situationer för dina kunder. Det i sin tur påverkar förtroendet för dina tjänster.

Korrekt inmätta ledningsnät minskar inte bara risken för grävskador. Det skapar också förutsättningar för ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete. Geomatikk erbjuder ett helhetsansvar för ledningar för infrastruktur som el, tele, fiber, vatten och avlopp.

Få full kontroll på ledningsnäten

Det är komplicerat att mäta in ledningar som inte syns. Vid besiktningar har vi konstaterat att det ibland saknas söktrådar eller att ledningarna ligger flera decimeter åt sidan. Vid kvalitetsgenomgång av nätägares data har det också visat sig att det går att spara miljonbelopp om näten är korrekt inmätta och dokumenterade.

Om den som lägger in data i systemet är mer intresserad av att slutföra ett projekt än att se långsiktigt på nätens förvaltning kan små misstag i inmätningen få stora konsekvenser över tid. Därför är det klokt att upphandla inmätning och dokumentation separat från markentreprenaden.

Våra certifierade inmätare utför spårbara och kvalitetssäkrade inmätningar, på rätt sätt, i rätt system och i rätt tid.

Teknik i framkant för högsta precision

Geomatikk använder den senaste tekniken med inmätning via GPS och nätverks-RTK. Om situationen kräver använder vi även en totalstation. När ledningarna inte syns utför vi en noggrann ledningsanvisning innan vi anger koordinater.

Vi tar totalansvar för inmätningen

Vi erbjuder ett helhetsåtagande där vi tar totalansvar för inmätningen av era ledningsnät. Därefter överför vi resultatet av inmätningen till olika digitala format enligt ditt önskemål. På så sätt slipper du hantera olika dataformat och koordinatsystem från olika leverantörer. Vi har noga inarbetade arbetsrutiner och kontrollpunkter och genomför allt arbete på samma sätt över hela Sverige. Som oberoende aktör är det också vårt ansvar att vara uppdaterade på alla krav, system och regelverk.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Henrik Delborn, produktägare
0703-422357
henrik.delborn@geomatikk.se

Mer information
Tjänstebeskrivning Inmätning (pdf)
Ladda ner
Inmätning är som ett detektivarbete (artikel)
Läs mer
Ellevio väljer Geomatikk för inmätning (case)
Läs mer
Falu Energi väljer Geomatikk för inmätning och ledningsanvisning (case)
Läs mer