Han spårar ledningar som en blodhund

Zoltan på Geomatikk hjälper nätägare att få koll på sina ledningsnät.

Möt Zoltan, inmätare på Geomatikk

Under marken över hela Sverige finns tusentals kilometer av nedgrävda ledningar för fiber, tele, el, vatten, fjärrvärme… allt som gör vårt samhälle till en mer behaglig plats. Men det kan vara otydligt var de egentligen finns. När nätägare vill ha koll kan Zoltan Putnoki på Geomatikk kallas in för att göra inmätningar.

I många fall har nätägare otillräcklig information om var deras ledningar finns exakt. Sträckningen är ofta bristfälligt dokumenterad från början. Det gäller framförallt äldre ledningar och det berör alla typer av ledningsnät.

– Just nu arbetar jag bland annat med en större inmätning för Skanova som köpt ett nät, men inget finns inmätt, berättar Zoltan på telefon från skånska Löddeköpinge.
– Jag ska dokumentera samtliga objekt som tillhör deras infrastruktur. För att det ska bli korrekt måste jag ofta använda mig av flera olika metoder. Standarden kan variera väldigt, så det gäller att nyttja alla tricksen inom mina befogenheter.

Det viktigaste i hans jobb är förstås att inmätningen blir så noggrann som möjligt:
–Jag kollar och kollar igen med olika metoder.

Process med noggranna metoder

Det finns en process som Zoltan följer för att mäta in ett ledningsnät.

– Först och främst går jag igenom den dokumentation som finns. Den varierar stort och kan vara allt från handritade kartor till datafiler av olika slag. Ibland finns det ingen dokumentation alls. Det gäller främst äldre ledningar men även nyare nät kan vara bristfälligt eller felaktigt dokumenterade, säger Zoltan.

Med utgångspunkt i underlaget börjar Zoltan kolla logiska punkter att utgå ifrån.

– Det är ingen exakt vetenskap, I vissa fall kan jag använda mig av tidigare inmätta element. Redan kända objekt hjälper mig att nysta vidare och till sist få en uppfattning om helheten. Allt som tillhör nätet är lika relevant. Så det är viktigt att identifiera så mycket det bara går. Det hjälper också nätägarna i framtiden vid t.ex underhåll eller utbyggnadsprojekt, berättar han.

Zoltan på Geomatikk hjälper nätägare att få koll på sina ledningsnät.

Detektivarbete

Vanligen gäller att ju äldre nät, desto mer är okänt för nätägarna. Ibland finns det någon person hos kunden som till viss del har nätens sträckning i minnet. Zoltan behöver också föra en bra dialog med privatpersoner då ledningar ofta ligger under tomtmark.

– Speciellt pensionärer är en bra resurs vid såna tillfällen, de har ofta bra koll och hjälper gärna till med information, säger han och tillägger med ett skratt:

– Det är som ett detektivarbete när jag söker igenom områden, menar Zoltan

När han har klart för sig var ledningarna går är det dags att mäta in. Stamledning, servis, brunnar markeras med olika färger på marken. Det underlättar avsevärt för en smidig process.

Inmätningen sker med hjälp av toppmodern GNSS-utrustning från LEICA. Vid mer krävande
situationer där GPS-täckning inte är tillgänglig använder han en totalstation. Med hjälp av den kan man teoretiskt mäta med en precision på ett par millimeter.

– Det är viktigt att ha bra utrustning när det måste bli rätt, poängterar han.

Därefter ska allt läggas in i CAD-program i datorn.

– Då går jag igenom fältdata och ser till att all kodning är korrekt, berättar Zoltan.

Digitala leveranser med stor kundnytta

Leveransen till nätägaren är CAD-filer med exakta data om var ledningarna går, geotaggade fotografier och en rapport på vad som upptäckts. Olika nätägare använder sig av olika filformat och Zoltan levererar förstås materialet i de format som önskas. Med de här exakta inmätningarna blir det möjligt att ha koll även på äldre nät. Det hjälper både vid skydd mot avgrävningar och för nätägaren att skapa kundnytta.

För Zoltan är glädjen i jobbet just utmaningarna och de kontakter med olika människor som sökandet medför.

– Det är varierat och spännande. Är man lite av en tekniknörd, som jag, är det extra kul att få testa ny teknik och nya metoder.

Zoltan på Geomatikk hjälper nätägare att få koll på sina ledningsnät.

Från fälttekniker till inmätare

Zoltan började på Geomatikk som kabelutsättare. När tillfället att söka till en ny inmätningsgrupp dök upp tvekade han inte:

– Jag ville utvecklas och det här var en perfekt möjlighet för mig. Här har jag mer ansvar och stor nytta av min bakgrund som teletekniker samt tidigare jobb inom fältarbete.

Just nu vill han gärna testa hur han skulle kunna använda sig av drönare i arbetet.

–Vi får se om jag kan tjata till mig en, skrattar han.


Läs mer om Geomatikks tjänster för inmätning.

Jag berättar gärna mer, kontakta mig!

Peter Bengtsson
Tel: 070-240 53 08
peter.bengtsson@geomatikk.se