“Vi vill hålla tempot uppe i dokumentationen”

Hedemora Energi förser invånarna i Hedemora med omnejd med el, vatten & avlopp, fjärrvärme, stadsnät och återvinning. För att hålla tempot uppe i dokumentationen av samtliga ledningsnät anlitas en dokumentatör från Geomatikk som en del av bolagets kartgrupp.

Sandra Sjögren VA-chef Hedemora Energi

Sandra Sjögren, VA-chef Hedemora Energi.

Sandra Sjögren är VA-chef på Hedemora Energi och uppdragsgivare för Geomatikks dokumentatör. Uppdraget inleddes 2019 för att täcka upp för en person som slutat men idag fungerar resursen från Geomatikk mer som en del av teamet som arbetar med inmätning och dokumentation för hela organisationen, Kartgruppen.

Anpassar resurs efter behov

— Vi hade inte behov av en heltidstjänst inom VA men såg att det fanns behov även inom andra avdelningar. Geomatikk hade ett bra erbjudande där vi kunde anpassa resurser efter behoven, säger Sandra.
I början anlitades Geomatikk upp till fyra dagar i veckan och för närvarande omfattar uppdraget två dagar per vecka.
— Det är smidigt att vi kunnat skala ner och upp som det passat oss, tycker Sandra.

Arbetar i alla system

Under sin tid hos Hedemora Energi har Geomatikk stöttat inom såväl elnätsdokumentation som fjärrvärme och VA samt i alla system som används; dpPower, dpHeating och Geosecma som används för VA.
Höjer nivån på dokumentationen
— Vi ville höja nivån på dokumentationen i våra kartbaserade system och har kommit långt i det arbetet, bland annat tack vare Geomatikk, menar Sandra eftersom Geomatikk kompletterat Hedemora Energis egna resurser, lärt upp några av medarbetarna och varit delaktig i att skapa fungerande rutiner.

Viktigt för stabil produktion

— Dokumentationen är viktig för en stabil produktion och för att få bra data för planering och utförande. Ju mer systematiska vi är, desto mer kostnadseffektiva kan vi vara, säger Sandra och fortsätter:

— VA-näten i landet håller generellt låg standard och det finns enorma behov av investeringar. Det skapar ett behov av ledningsdokumentation med hög kvalitet. Med bra data kan vi ha en smart kedja i planering, projektering, byggnation och underhåll. Det blir också smidigt att dokumentera och följa upp.
Arbetar på distans och på plats
— Vi är mycket nöjda med samarbetet med Geomatikk och med den resurs vi har hos oss, säger Sandra och lägger till:
— Vi har höjt nivån på dokumentationen och det fungerar bra med distansarbete men tycker det är viktigt att personen regelbundet är på plats hos oss också.

Gör skillnad för kunderna

Sanna Kilany, affärområdeschef Dokumentation på Geomatikk.

Geomatikk arbetar både med väletablerade GIS/NIS-system och i kundunika system. Uppdragen är såväl rutinmässiga som mer komplexa där vi tar större ansvar genom att exempelvis analysera, utbilda och driva förändring och projekt.
— För oss är avtalet med Hedemora Energi ett typexempel på hur vi stöttar verksamheten efter behov på ett skalbart sätt, menar Sanna Kilany, Affärsområdeschef Dokumentation på Geomatikk.
— Vi är flexibla och utformar tillsammans med kunderna de upplägg som passar bäst och gör mest nytta för deras verksamheter, säger hon och avslutar:
— Det innebär att vi kan göra skillnad för våra kunder när det behövs som mest och att våra medarbetare får variation och utmaningar i sin vardag.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Sanna Kilany, affärsområdeschef
070-600 85 90
sanna.kilany@geomatikk.se

Mer information
Kundcase Hedemora Energi (pdf)
Ladda ner