Dokumentation för bättre förvaltning och färre grävskador

Dina ledningsnät är en värdefull tillgång. En effektiv och långsiktig förvaltning kräver korrekt dokumentation som i sin tur minskar risken för avgrävda ledningar med kostsamma driftstörningar som följd. Om olyckan ändå skulle vara framme förenklas åtgärdsarbetet tack vare exakt lokalisering och komplett information.

Vi dokumenterar din infrastruktur snabbt, rätt och noggrant

Geomatikk är branschledande på dokumentation av alla olika former av ledningsnät, som el, fjärrvärme, fiber, VA och gatubelysning.

Vi hanterar såväl geografisk som schematisk nätinformation. Det innebär att vi för in nätförändringar i befintlig dokumentation i samband med aktuella bygguppdrag.

Exakt slutdokumentation

Vi tar hand om slutdokumentationen och bearbetar mätfiler från geodetiska inmätningar, till exempel i samband med fiberläggning. Vi gör även slutdokumentation i samband med geodetisk inmätning för ledningsrätter. Information i rasterformat, exempelvis vid inventering av telenätet, transformerar vi till vektorformat.

Geomatikks vision är störningsfria ledningsnät

Digital geografisk positionering

Med digital geografisk positionering ökar precisionen i dina dokumentationsunderlag. Våra effektiva, digitala processer börjar redan i fält med ledningsmarkering via surfplattor. Digitaliseringen gör den geografiska positioneringen av ledningsnäten mer exakt samtidigt som datan blir mer tillgänglig för dig som nätägare och för entreprenörerna. Det är särskilt värdefullt när dokumentationsunderlaget inte stämmer med verkligheten eftersom vi med digital utsättning ringar in avvikelser med stor precision.

Stödsystem och verktyg

Vi använder oss av följande stödsystem och verktyg:

  • Teliasystem som IGS-T och Nice.
  • Ledande NIS/GIS system från t.ex Trimble och Digpro.
  • GIS system som ArcGIS, Qgis m.fl.
  • Kundspecifika NIS system.
  • Inmätning med avancerad utrustning från b.la Leica Geosystems.

Ett helhetserbjudande för hela Sverige

Geomatikk är verksamma över hela Sverige, bland annat med dokumentationsuppdraget för Telia/Skanova. Våra kontor för dokumentation finns i Göteborg, Solna och Örebro. Med 170 experter i fält och på kontor kan vi garantera att uppdragen blir korrekt utförda i tid. Våra tjänster för dokumentation i kombination med tjänster inom inmätning är ett helhetserbjudande som ger dig som nätägare full kontroll över ledningsnäten.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Fredrik Ek, affärsområdeschef
0702-05 07 32
fredrik.ek@geomatikk.se

Läs mer:

Ladda ner tjänstebeskrivning (pdf)