Dokumentation för effektiv förvaltning och konkurrenskraft

Som nätägare påverkas du av flera omvärldsfaktorer. Digitalisering driver samhällsutvecklingen och för att vara konkurrenskraftig krävs en effektiv förvaltning som i sin tur bygger på korrekta data.

Skydda och utveckla värdet på dina nät

Har du någon gång råkat ut för att lanseringen av en tjänst eller en nyanslutning försenats eftersom det visat sig att informationen om näten var felaktig?

En stor del av de svenska ledningsnäten är förlagda långt innan exempelvis GPS-positionering fanns tillgänglig. Det innebär att dokumentationen ofta inte är helt korrekt och komplett. Datan kan vara analog, saknas i systemen eller inte finnas alls.

Korrekt dokumentation för sanningen om näten

Ledningsnät är en värdefull tillgång med lång livslängd. För en effektiv och långsiktig förvaltning krävs korrekt dokumentation som säger sanningen om näten. Det minskar risken för avgrävda ledningar och förenklar bland annat tjänsteutveckling och planering av underhåll.

Vi dokumenterar din infrastruktur snabbt, rätt och noggrant

Geomatikk är branschledande på dokumentation av alla olika former av ledningsnät, som el, fjärrvärme, fiber, VA och gatubelysning. Vårt erbjudande omfattar bland annat:

  • hantering av geografisk och schematisk information
  • slutdokumentation från geodetiska och icke-geodetiska inmätningar, exempelvis vid fiberförläggning
  • omvandling av information från rasterformat till vektorformat
  • digital, geografisk positionering för precision i dokumentationsunderlagen.

Våra medarbetare är säkerhetsklassade och har hög kompetens inom de största NIS- och GIS-systemen som Digpro, Powel, Trimble och Esri men även kundspecifika system. Vi är även återförsäljare av SaaS-tjänsten KeyCom för dokumentation av fibernät.

Anlita oss för din dokumentation

Våra dokumentationsexperter kan snabbt sätta sig in i era system och göra sig startklara för avlastning vid behov. Vi kan också leverera korrekta filer direkt till era system eller sköta hela dokumentationen enligt era processer och rutiner, även på distans. Vi är också måna om att ha god kommunikation med entreprenörer för att undvika felaktigheter och missförstånd.

Ett helhetserbjudande för hela Sverige

Geomatikk är verksamma över hela Sverige, bland annat med dokumentationsuppdraget för Telia. Våra kontor för dokumentation finns i Göteborg, Solna och Örebro. Med 170 experter i fält och på kontor kan vi garantera att uppdragen blir korrekt utförda i tid. Våra tjänster för dokumentation i kombination med tjänster inom inmätning är ett helhetserbjudande som skapar affärsnytta för dig som nätägare.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Sanna Kilany, affärsområdeschef
070-600 85 90
sanna.kilany@geomatikk.se

Mer information
Faktablad dokumentation (pdf)
Ladda ner
Affärsnyttan med dokumentation (Webbinarium)
Titta nu