Se webbinariet Affärsnyttan med dokumentation

Så säkrar du dokumentationen av ledningsnät för affärsnytta och digital tillgänglighet

Många nätägare utnyttjar inte nätens värde fullt ut. Inte sällan beror det på att man vet för lite om dem; det vill säga exakt var de finns och exakt hur de är uppbyggda. Inte så konstigt eftersom en stor del av investeringarna gjordes långt innan dagens digitala och uppkopplade värld. Den befintliga dokumentationen säger helt enkelt inte sanningen om näten och kanske finns den inte ens digitalt tillgänglig.
En bristfällig dokumentation märks oftast inte förrän den behövs, men kan då leda till ökade kostnader i projekt som är tänkta att skapa värde för dig och dina kunder.

Säkerställ resurserna

Hur har pandemin Covid-19 påverkat er produktion och hur förbereder ni er för nästa pandemi? Vi berättar om ett smart sätt att säkerställa att dokumentationen kan ske utan avbrott.

Om du har en känsla av att ni skulle kunna öka affärsnyttan med era ledningsnät och vill säkra resurserna oavsett vad som händer i omvärlden är detta ett webbinarium för dig. Fredrik Ek, affärsområdeschef Dokumentation, håller i webbinariet.

Agenda

  • Så ökar affärsnyttan med kvalitetssäkrad och digitalt tillgänglig dokumentation.
  • Effektivisera förvaltningen med visualiserade ledningsnät kopplade till sälj- och kapacitetssystem.
  • Låt dokumentationsexperter vara redo att stötta dokumentationsavdelningen vid akuta och planerade behov.

 

Föreläsare

Fredrik Ek,
affärsområdeschef Dokumentation på Geomatikk.

Läs mer om dokumentation för nätägare