Vi hjälper dig planera större markprojekt

Vid större och mer komplexa markentreprenader krävs extra god planering och kommunikation vid utsättningen. Till vår direktservice för projektplanering kan du som entreprenör vända dig när du ska planera den typen av projekt för att arbetet ska gå smidigt och som planerat.

En effektiv process som sparar tid

För att säkerställa  att utsättningarna sker i tid har vi en process för samarbetet i projekteringsfasen och i fält. Genom att kontakta oss sparar du som entreprenör dyrbar tid och vi på Geomatikk kan tillgodose utsättningsbehoven i såväl landsbygd som tätort.

Vilken typ av projekt hjälper vi till med?

Exempel på projekt som våra handläggare kan bistå vid är fiberläggning, omfattande VA-arbeten och/eller andra typer av arbeten där det finns behov av löpande kommunikation och kontroller under projektets gång. Hör av dig till oss för en avstämning om hur vi kan bistå i ditt projekt.

Smidig hantering av förändringar

Mycket kan förändras i ett projekt. Därför är det viktigt att vi går igenom och prioriterar nya sträckor tillsammans. När projektet drar igång är båda parter väl förberedda och vi arbetar tillsammans. Kommunikation är det bästa skyddet mot grävskador. Ofta är det bra med en tät kontakt för att projekten ska genomföras smidigt och enligt planerna.

Kontakta oss! 

Kontakta oss på projektplanering@geomatikk.se