GeoPortal, en digital tjänst för nätägare

I GeoPortal ser du som är nätägare alla ärenden som rör markarbeten som påverkar dina nät.

Digitala processer som förenklar kontrollen över dina nät

Med effektiva digitala processer hjälper Geomatikk nätägare att överblicka sina nät. I GeoPortal har du som nätägare tillgång till en omfattande databas, visualiserad i form av lättöverskådliga kartbilder. Här visas alla pågående markarbeten som påverkar dina nät, det vill säga vem som gräver var och varför.

Dokumentation från utsättningen arkiveras digitalt vilket är till stor hjälp vid reglering av en eventuell skada.

Du hittar också kontaktuppgifter till entreprenörer för att effektivisera kommunikationen mellan din verksamhet och den som utför markarbetet.

Logga in