ISO-Certifieringar

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö.

Geomatikk Sverige är sedan 2022 certifierade mot följande ISO-standarder:

  • ISO 9001: Kvalitetsledningssystem
  • ISO 14001: Miljöledningssystem
  • ISO 27001: Ledningssystem för informationssäkerhet
  • ISO 45001: Arbetsmiljöledningssystem

Genom att vara certifierade inom dessa områden strävar vi efter att säkerställa en konsekvent kvalitet, miljöhänsyn, informationssäkerhet och en trygg arbetsmiljö för våra kunder, medarbetare och intressenter.