Effektivisera hanteringen av ledningsanvisning och grävtillstånd

Som kommun har ni ofta ansvar som nätägare för viktiga funktioner, exempelvis gatubelysning och VA. Att ledningar inte skadas vid grävarbeten har betydelse för invånarna. Därför bör såväl ledningsanvisning som grävtillstånd på kommunal mark hanteras effektivt.

Ledningsanvisning för gatubelysning och VA

Om gatubelysning och VA inte fungerar på grund av en grävskada uppstår trygghetsproblem och andra störningar. Ledningsanvisning är det enskilt viktigaste skyddet mot grävskador.

Geomatikk utför ledningsanvisning, mäter in och dokumenterar ledningsnät för nätägare över hela Sverige. Ledningsanvisningen förebygger driftstörningar och med komplett inmätning och dokumentation säkerställer vi driften ytterligare. Tjänsterna är utmärkta för ledningsnätet för gatubelysning i din kommun.

Läs mer om ledningsanvisning för gatubelysning och VA.

Helhetslösning för grävtillstånd

Geomatikk Ramavtalsleverantör i SinfraMarkarbeten på kommunens mark är nödvändiga, men de begränsar samtidigt framkomligheten och sliter på allmänna utrymmen. Det ligger därför i kommunens och invånarnas intresse att ha koll på var det grävs och vem som gräver.

Geomatikks helhetslösning för kommuner rymmer både ett effektivt IT-stöd och personlig service, där Geomatikks handläggare sköter kontakten med dem som gräver.

Läs mer om hantering av grävtillstånd.

Läs om Geomatikks samarbete med Gävle kommun.

Effektiv samordning för färre grävskador

Geomatikk kombinerar personlig handläggning med effektiva, digitaliserade processer. Över hela Sverige fungerar vi som den naturliga knutpunkten vid markarbeten med tjänster som förenklar kommunikationen mellan nätägare och entreprenörer. Resultatet blir minskade avgrävningar och driftstörningar.

Bättre för kommunen och för miljön

Eftersom vi samordnar utsättning för flera nätägare minskar vi miljöbelastningen då det bara krävs en bilresa för varje uppdrag. 2021 sparade vi på så sätt in 285 ton koldioxid.

Vi finns redan i din kommun

Våra kunder är över 200 nätägare som anslutit sig till tjänster inom ledningsanvisning, samordning av grävtillstånd samt inmätning och dokumentation av ledningsnät. Bland dem finns Telia, Vattenfall, Ellevio, Tele2 och Telenor. Vi finns redan i din kommun och det är enkelt att ansluta sig till våra tjänster och digitala processer.