Du gräver. Vi tar ansvar för resten.

Du är expert på att projektera och genomföra större markarbeten, men har du resurser för allt annat som ingår? Vi är experter på ledningsanvisning, inmätning och dokumentation och till oss kan du vända dig för att få hjälp. Tillsammans ser vi till att du kan gräva utan avbrott och bli färdig snabbare.

Räcker resurserna till allt?

Ofta får du som entreprenör förfrågan om ett helhetsåtagande vid markarbetet. Då kan det vara svårt att få resurserna att räcka till för att både gräva, mäta in och dokumentera, arbetsuppgifter som kräver kunskap och tid. Kan du till exempel lämna garantier på att inmätningen sker på rätt sätt? Har du koll på att dokumentationen motsvarar alla krav? Hur försenat blir ditt projekt om du måste göra om alla eller någon av dessa delar?

Har du all kompetens?

Genom att anlita Geomatikk för inmätning och dokumentation kan du fokusera på det du är expert på - att projektera och genomföra markarbeten. Vi tar hand om resten och ser till att det blir rätt gjort enligt uppdragsgivarens krav och processer.

Samarbeta med Geomatikk

Som entreprenör kan du luta dig mot oss på Geomatikk och våra fälttekniker över hela Sverige. Vi hjälper dig och nätägare att skydda nedgrävd infrastruktur mot skador som kan uppstå vid markarbeten. Med våra tjänster inom ledningsanvisning, inmätning och dokumentation kan du arbeta mer effektivt och lönsamt. Bra för dig,  ledningsnäten och hela samhället.

Ladda ner GeoDig, appen för dig som gräver

I appen GeoDig samlas dina ledningsanvisningsärenden och dokumentation som hör till dem. Den är förstås gratis att ladda ner och använda så att du enkelt kan ha koll på fältet, i fält.

Läs mer om GeoDig

Läs mer om tjänster för entreprenörer