GeoSak

 

En digital plattform för effektiv tillståndshantering i kommunen av grävtillstånd, TA-plan & markupplåtelser. 

Kontroll över markarbeten i kommunen

GeoSak är en webbaserad plattform utvecklad för att effektivisera hela processen för tillståndshantering i en kommun. Det ger handläggaren och den sökande ett effektivt stöd genom hela processen, från registrering av ärendet i en e-tjänst till slutförd återställning och besiktning arbetet.

Handläggaren har tillgång till all relevant information och verktyg som behövs för att effektivt hantera tillståndsförfarandet. Det inkluderar granskning av ansökningar, beviljande av tillstånd, övervakning av markarbetets framsteg och slutligen besiktning av återställningen. Systemet kan även inkludera hantering av markupplåtelser, TA-planer, återställning samt lokala trafikföreskrifter.

GeoSak - mockups

Smidigt för handläggaren och den sökande 

Säker identifiering med inloggning via BankID

E-tjänst för ärenderegistrering höjer kvalitén på ansökan

God kommunikation i hela processen med chatt- och e-post 

Automatiska aviseringar och hantering av dokumentation

Konfigurerbara instrumentpaneler för handläggarens behov

Flexibelt system anpassas för kommunens behov

Lättanvänd e-tjänst för den sökande  

Aktörsportalen är e-tjänsten där de sökande loggar in med BankID, registrerar sitt ärende och följer det genom hela ansökningsprocessen. Systemet ger en transparent process där de sökande kan se ärendets status och få automatiska meddelanden vid beslut.

Portalen ger tydliga instruktioner genom hela processen för att underlätta för den sökande och för att se till att ansökan är komplett. Den sökande kan också enkelt kommunicera direkt med handläggaren via e-post och chatt om de har frågor.

 

Aktörsportalen
GeoSak-Karta

Effektivt handläggarstöd  

Handläggarstödet i plattformen är utvecklat för att handläggaren effektivt ska hantera ärenden, från ansökan till besiktning. Det finns även en mobilapp för tillsyn och kontroller i fält.

Handläggaren når enkelt applikationen med Single Sign On inloggning för att hantera sina ärenden. I händelselistan får handläggaren en snabb överblick över de senaste händelserna och i kartan får de en översikt över alla ärenden.  Checklistor och påminnelser hjälper handläggaren med ett effektivt arbetsflöde och påminnelser kan skickas via e-post.

Informera allmänheten

I Geosak ingår också en publik portal som enkelt integreras i kommunens hemsida. Portalen ger allmänheten information om planerade och pågående aktiviteter i kommunen.

Vill du veta mer?

Jonas-D

Kontakta Jonas:

Jonas Dyrbäck
Affärsansvarig
jonas.dyrback@geomatikk.se
+46 73 048 85 90