Ellevio väljer Geomatikk för hög
kvalitet på data och flexibelt samarbete

Jämn och hög kvalitet på inmätningsdata, leverans väl inom de överenskomna tidsramarna och ett utvecklande samarbete — det är några av skälen till att Ellevio väljer Geomatikk för inmätning av nyförlagda och befintliga elnät.

Bild Rebecca Åquist, Service Manager EllevioMed nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Sedan 2018 anlitar Ellevio Geomatikk för inmätning och ledningsanvisning.

— Det underlättar mycket för oss att Geomatikk är rikstäckande, säger Rebecca Åquist, Service Manager på Ellevio (bilden).

— De levererar i alla våra koncessionsområden Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Västmanland, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet.

Noggrannhet på centimeternivå

Ett korrekt underlag för dokumentation är viktigt för att följa krav från kommuner och markägare. Det innebär i sin tur att inmätningen måste vara noggrant och korrekt utförd.

— Geomatikk utför inmätningar i både öppna och slutna schakt, berättar Rebecca Åquist.

I Stockholmsområdet där det är väldigt trångt med infrastruktur under markytan krävs stor noggrannhet vid inmätning, ned på centimeternivå. Geomatikk utför här geodetisk inmätning med GPS-utrustning där alla ledningar och skarvar mäts in med hög precision. Utanför Stockholmsområdet där det inte är lika trångt bland ledningarna sker inmätningen i slutna schakt med ett lägre precisionskrav.

Uppdaterar inmätning av befintliga elnät

— Vi anlitar även Geomatikk för inmätning av befintliga elnät. Dels kan det vara i planeringsstadiet av nya projektområden där vi behöver förtydliga och förbättra dokumentationen, dels där har vi gamla elnät som inte är inmätta, säger Rebecca Åquist.

Tydliga processer ger jämn och hög kvalitet

Rutinerna följer en tydlig process som inleds med avropsmallar som antingen fylls i av Ellevio eller underentreprenören om vad som ska mätas in. Där finns också uppgifter om kontaktpersoner med mera.

Underentreprenören eller Ellevio avropar till Geomatikks fälttekniker som mäter in enligt de fastställda rutinerna.

Filerna skickas till Geomatikks dokumentationsavdelning som bereder och sammanställer filerna som Ellevio sedan för in i sitt NIS-system.

Oftast snabbare än SLA

— Vår tidsram är sex arbetsdagar från avrop till utförd inmätning och därefter fem arbetsdagar för leverans av filer till oss. Oftast går det snabbare än så, Geomatikk har mycket höga servicenivåer, säger Rebecca Åquist.

Beroende på säsong avropas mellan 70 och 150 ärenden per månad till Geomatikk, över hela landet.

— Att vi får ett konsekvent material underlättar mycket för våra dokumentationsspecialister, säger Rebecca Åquist.

Tidigare utfördes inmätningarna av schaktentreprenören vilket medförde stora variationer i underlagen som därmed också blev svårare att följa.

— Kvaliteten är högre i dokumentationen sedan vi anlitar Geomatikk vilket i sin tur leder till att vi kan planera bättre och vara mer effektiva när vi utvecklar vår verksamhet, menar Rebecca Åquist.

Bra och flexibelt samarbete

Hög kvalitet på det utförda arbetet är förstås fundamentalt. Vad som också måste fungera väl är samarbetet. Rebecca Åquist är nöjd:

— Det fungerar jättebra! Våra kontaktpersoner är väldigt lyhörda och lösningsorienterade i alla typer av frågor, både vad gäller själva inmätningen eller hur vi till exempel ska planera inför semesterperioder och högtider.

— Alla är ju beroende av alla; vi, underentreprenörerna och Geomatikk. Det är jätteviktigt med en bra dialog mellan de inblandade och det har vi, avslutar Rebecca Åquist.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Roger Lundgren, sälj- och marknadschef
072-560 58 37
roger.lundgren@geomatikk.se

Mer information
Kundcase Ellevio (pdf)
Ladda ner