Ta kontroll över markarbetena i din kommun

Med en helhetslösning för grävtillstånd ser vi till att fler tillståndsansökningar för markarbeten kommer in, att de blir korrekta och att ni får överblick över alla ärenden. Det ger bättre kontroll och minskar kostnader.

En tredjedel av markarbetena saknar tillstånd

Grävtillstånd på kommunal mark är lagstadgat men en tredjedel av markarbetena saknar grävtillstånd. Konsekvensen blir att kommunen inte har kontroll över alla markarbeten. Genom att förenkla processen för ansökningar blir det enklare för entreprenörerna att söka tillstånd och för er som kommun att få kontroll på när och var markarbeten planeras. Se gärna filmen ovan om hur det går till.

Fler tillstånd ger kontroll och intäkter

En effektiv tillståndsprocess ökar antalet tillstånd. I Geomatikks tjänst vet vi via Ledningskollen när någon ska gräva på kommunens mark. Våra handläggare kontaktar då den som gräver och ser till att ansökan om marktillstånd kommer till er för beslut. Slutförda arbeten kan besiktigas med stöd av tjänsten och på så sätt undviks eventuella framtida reparationskostnader.

Grävtillstånd från Ledningskollen till slutbesiktning

  1. Våra handläggare fångar upp ärendet i Ledningskollen, kontaktar entreprenören och ser till att en ansökan om grävtillstånd lämnas till oss.
  2. Vi ser till att ansökan som kommer till er är komplett så att ni snabbt kan fatta beslut.
  3. Då markarbetet är klart får ni en slutrapport och faktureringsunderlag.
  4. Ni kan fakturera och göra en slutbesiktning.

Full insyn för er och invånarna

I tjänsten får ni överblick över alla ärenden som rör er kommun. Ni ser vem som ska gräva, var och när och kan publicera planerade och pågående markarbeten på hemsidan.

Fler ansökningar ger bättre kontroll

Med tjänsten för grävtillstånd ökar antalet ansökningar för grävtillstånd då vi alltid kontaktar entreprenörerna som planerar arbete på kommunal mark.

Sparar tid och förbättrar dialogen

Era handläggare sparar tid eftersom administration och handläggningstider minskar. En snabb handläggning är också en fördel för entreprenörerna som oftast är tidspressade. Processen förenklar er dialog med entreprenörerna och minskar risker för missförstånd.

Enklare att göra kontroller

I en app kopplad till systemet kan ni enkelt utföra besiktningar av markarbetet för att säkerställa att återställningen är korrekt utförd. Det minskar risken för framtida reparationskostnader.

Bättre dokumentation och spårbarhet

Alla tillstånd och arbeten blir korrekt dokumenterade och arkiverade i ett sökbart, digitalt arkiv.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jonas Dyrbäck, affärsansvarig
073-048 85 90
jonas.dyrback@geomatikk.se

Mer information
Faktablad E-tjänst grävtillstånd
Ladda ner
Kundcase - Gävle kommun (artikel)
Läs mer
Kundcase - Sandviken kommun (artikel)
Läs mer