Skydda dina nät från driftstörningar

Driftstörningar på dina ledningar kan få förödande konsekvenser för dina kunder och för ditt företag. Det är dyrt att reparera och störningar i din tjänst skadar ditt varumärke.

Avgrävda ledningar stör samhällsfunktioner

Bara de direkta reparationskostnaderna uppgår till cirka 400 miljoner kronor om året för Sveriges nätägare. Dessutom orsakar varje avgrävd ledning driftstörningar för dina kunder och kan störa livsviktiga samhällsfunktioner.

Geomatikk utför ledningsanvisning, mäter in och dokumenterar dina ledningsnät. Ledningsanvisningen förebygger driftstörningar och med komplett inmätning och dokumentation säkerställer vi ekonomisk avkastning på din investering i ledningsnät.

Så säkrar och skyddar vi dina ledningar

Vi arbetar förebyggande genom att:

  • informera och utbilda de som ska gräva om vikten av att beställa ledningsanvisning.
  • kontinuerligt uppdatera din dokumentation då vi upptäcker avvikelser i fält.
  • utföra kompletta inmätnings- och dokumentationstjänster av nya eller befintliga ledningsnät.

Vi arbetar operativt genom att:

  • kontinuerligt utveckla tjänster för ökad precision och effektivitet, bland annat genom en helt digitaliserad ledningsanvisning.
  • alltid arbeta med uppdaterad representation av dina ledningsnät.
  • säkerställa att all information om ett markarbete beaktas för bästa beslut om åtgärd.
  • utföra fysiska kabelutsättningar över hela landet.

Vi arbetar reaktivt genom att:

  • säkerställa att du som nätägare har tillgång till all information om skadeärenden, även bilder från varje ledningsanvisning.
  • erbjuda skadeutredning och skadereglering.

Effektiv samordning för färre grävskador

Geomatikk kombinerar personlig handläggning med effektiva, digitaliserade processer. Över hela Sverige fungerar vi som den naturliga knutpunkten vid markarbeten med tjänster som förenklar kommunikationen mellan nätägare och entreprenörer. Resultatet blir minskade avgrävningar och driftstörningar.

Sedan starten 2011 har fler än 150 nätägare anslutit sig till våra tjänster inom ledningsanvisning, samordning av grävtillstånd och inmätning och dokumentation av ledningsnät. Bland våra kunder finns Telia, Vattenfall, Ellevio, Tele2 och Telenor.

Följ dina ärenden i realtid

GeoPortal är en digital tjänst där du enkelt och överskådligt följer dina  ledningsanvisningsärenden med Geomatikk. Logga in