Ett kvalitetssäkrat, störningsfritt och digitalt tillgängligt ledningsnät

För att få ut största möjliga värde av ledningsnäten ska både den dagliga driften och den långsiktiga förvaltningen säkras. Det hjälper vi Sveriges nätägare med.

Störningsfria ledningsnät på kort och lång sikt

Bara de direkta reparationskostnaderna uppgår till cirka 400 miljoner kronor om året för Sveriges nätägare. Dessutom orsakar varje avgrävd ledning driftstörningar för dina kunder och kan störa livsviktiga samhällsfunktioner.

Geomatikk utför ledningsanvisning, mäter in och dokumenterar dina ledningsnät. Ledningsanvisningen förebygger driftstörningar och med komplett inmätning och dokumentation säkerställer vi ekonomisk avkastning på din investering i ledningsnät.

Ledningsanvisning

Varje avgrävd ledning orsakar driftstörningar för dina kunder, kan störa livsviktiga samhällsfunktioner och skada ditt förtroende som leverantör. Ledningsanvisning förebygger driftstörningar i form av grävskador. Vi utför ledningsanvisning med digitala kartutskick eller fysiska utsättningar, över hela Sverige. Vi arbetar också aktivt för att upplysa om hur viktigt det är att alltid beställa ledningsanvisning.

Inmätning och dokumentation

Komplett och korrekt inmätning samt rätt information och dokumentation om ledningsnäten är grunden för en effektiv nätinformationsförvaltning. Det säkerställer i sin tur den långsiktiga ekonomiska avkastningen på din investering i ledningsnät. Vi håller även din dokumentation uppdaterad genom att rapportera avvikelser vi upptäcker i fält och genom komplett inmätning och dokumentation av nya och befintliga nät.

Skadereglering

Är olyckan framme hanterar vi skaderegleringen, från dokumentation av skadan till fakturering av ersättning för faktiska kostnader och eventuella skadeståndsprocesser.

Så skyddar och utvecklar vi värdet på dina ledningar

 

Vi ser lika långsiktigt på dina investeringar som du och utvecklas ständigt för att vara en önskad samarbetspartner till dig som nätägare. Bilden visar hur våra tjänster (till vänster) skapar affärsnytta för din verksamhet som nätägare (till höger).

  • Förstklassig ledningsanvisning som förebygger grävskador.
  • Korrekt inmätt och dokumenterad infrastruktur lägger grunden till en effektiv nätinformationsförvaltning.
  • Nätinformationsförvaltning är en förutsättning för att sälja tjänster, ge kunderna rätt support, planera service och underhåll samt säkerställa kapaciteten.

En ständig digital utveckling

Vårt arbete med att kontinuerligt utveckla tjänster för ökad precision och effektivitet tar aldrig slut. Utöver den senaste tekniken inom bland annat markradar, drönare och totalstationer har vi en helt digitaliserad ledningsanvisning. Som kund hos oss följer du enkelt dina ledningsanvisningsärenden i den digitala tjänsten GeoPortal.

Logga in