För Härjeåns Nät är outsourcing det långsiktigt bästa valet

Härjeåns är ett energi- och fiberbolag med huvuddelen av verksamheten i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. 2018 förnyade Härjeåns Nät AB sitt avtal om ledningsanvisning med Geomatikk efter att de valt att själva hantera den en tid.

Patrik Öh, Härjeåns Nät

Patrik Öh, Härjeåns Nät

Härjeåns försörjer 27 000 abonnenter med såväl egenproducerad som inköpt energi. Patrik Öh är enhetschef Service och projekt och när han började på Härjeåns anlitades Geomatikk för ledningsanvisningen men under en period valde alltså företaget att själva utföra den.

Ledningsanvisningen tog för mycket tid

— Vi ville prova att sköta ledningsanvisningen själva utan att göra några personalförändringar, förklarar Patrik beslutet att avsluta samarbetet med Geomatikk.

— Det visade sig ganska snart att arbetet tog mycket tid av våra egna resurser, framförallt var administrationen kring ärendena mer omfattande än vi trott, säger Patrik.

Utvecklar den egna personalen

Då Härjeåns började fundera på att outsourca ledningsanvisningen igen var det viktigt att långsiktigt räkna på vinsterna.

— I glesbygd är kompetensförsörjningen en ännu större utmaning än i storstadsregionerna och det är svårt att rekrytera spetskompetens. Det ger incitament att satsa på den egna personalens kompetensutveckling, menar Patrik.

— Ledningsanvisningen tog för mycket tid för våra resurssamordnare som nu har mer tid till övriga arbetsuppgifter och intern service. Rent konkret får vi mer tid till sådant som skapar värde för organisationen, det vill säga resurser att utveckla vår egen kompetens och våra nät, säger han.

Bra samarbete med regelbundna avstämningar

Då beslutet var fattat att återigen lägga ut ledningsanvisningen föll valet på Geomatikk igen. Patrik förklarar:

— Anledningen till att vi valde Geomatikk är att det är en stor och känd aktör. När vi lade ut ledningsanvisningen på dem igen var det av samma skäl och att vi även visste att samarbetet fungerade bra.

Han är nöjd med de regelbundna avstämningar som ingår i samarbetet:

— Det fungerar mycket bra, detaljfrågor reder vi ut vid avstämningarna. De är måna om att rätta till sådant som inte blivit helt rätt.

IT-tjänster ett stöd för organisationen

Ledningsanvisningstjänsten är integrerad i ett IT-stöd kopplat till Ledningskollen och kombinerar personlig handläggning av Geomatikk Nätservice med digitala tjänster för såväl nätägare som frågeställare, det vill säga de som skapar ärenden i Ledningskollen.

— Det fungerar bra. Flera hos oss är aktiva användare och använder systemet kontinuerligt för att övervaka var det pågår markarbeten, säger Patrik och lägger till:

— Överlag är alla mycket nöjda och tycker att det fungerar som det är tänkt. Det viktiga är att det finns en vilja att lösa detaljfrågor och ta lärdom. Fältteknikerna är väldigt duktiga och vi har bra dialog med Peter Bengtsson och Lars Flodin som är våra kontakter på Geomatikk.

Elmarknadsdirektivet kräver interna resurser

Med regeringens elektrifieringsstrategi kommer nya EU-regler som Elmarknadsdirektivet med syftet att skapa integrerade, konkurrensutsatta, konsumentorienterade, flexibla, rättvisa och transparenta elmarknader inom EU. Det ställer naturligtvis krav på Härjeåns, liksom alla andra nätägare:

— Vi behöver bli mer effektiva utan att minska på investeringarna. Det kommer att kräva mer av oss och vår kompetens för att klara av att följa alla lagar och regler och bidra till utvecklingen. Outsourcing av ledningsanvisningen frigör resurser vi behöver, avslutar Patrik Öh.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Peter Bengtsson
Affärsansvarig Norra Sverige
070 – 240 53 08
peter.bengtsson@geomatikk.se

Mer information
Kundcase Härjeåns Nät AB (pdf)
Ladda ner