Vi är en del av Geomatikk-gruppen

Geomatikk-gruppen är den ledande nordiska aktören inom förvaltning och skydd av infrastruktur och en av de främsta inom detta område i Europa.

Vi säkerställer störningsfri infrastruktur

Vår vision som grupp är att säkerställa en störningsfri infrastruktur för ett välfungerande samhälle. För att uppnå detta levererar vi effektiva tjänster och säkra IT-lösningar som hanterar och skyddar samhällets infrastruktur.

Skyddar infrastruktur för 400 nätägare

Gruppen skyddar infrastruktur för över 400 nätägare och hanterar årligen två miljoner transaktioner och över 280 000 fysiska utsättningar. Våra kunder är ägare till nätinfrastrukturer såsom eldistributions-, fiber- och telekomnät samt vatten- och gasverk. Vi samarbetar även med deras entreprenörer som kan vara ansvariga för att designa, planera, bygga och förvalta infrastrukturerna.

Effektiva tjänster

Våra lösningar kopplar samman infrastrukturägare, entreprenörer och offentliga myndigheter i ett ekosystem som effektiviserar verksamheten, reducerar kostnader och minskar risken för skador på kritisk infrastruktur. Genom vår arbetsstyrka i fält och säkra, användarvänliga SaaS-plattformar strävar vi efter att sänka kostnader, digitalisera verksamheten och skydda våra kunders tillgångar.

Fem bolag i Sverige, Norge och Finland

Geomatikk gruppen har 770 medarbetare i fem bolag i Sverige, Norge och Finland. 2022 uppgick nettoomsättningen till 890 MNOK. Geomatikk gruppen ägs av Hg, som är en av världens ledande investerare inom mjukvara och tjänster.

Läs mer om Geomatikk gruppen