Geomatikk-gruppen

Geomatikk-gruppen består av fyra företag med olika inriktningar som alla värnar om samhällets infrastruktur och bidrar till att skapa en hållbar digital framtid.

Vi är en del av den norska privatägda Geomatikk-gruppen, med drygt 550 st anställda i Sverige, Norge och Finland. Geomatikk-gruppen består förutom av Geomatikk Sverige AB av följande bolag.

Geomatikk AS

Med en rikstäckande tjänst för ledningsanvisning, samordning av grävtillstånd åt kommuner och koordinering av grävarbeten skyddar Geomatikk AS samhällets infrastruktur. Bolaget är även Norges ledande aktör inom dokumentation av ledningsnät och besiktning av stolpar.
Läs mer: geomatikk.no

Geomatikk Oy

Företaget skyddar samhällsviktiga ledningsnät i Finland. På uppdrag av nätägare förebygger Geomatikk skador på nedgrävd infrastruktur genom att markera var ledningar ligger i samband med markarbeten.

Geomatikk IKT

Geomatikk IKT är en av Norges ledande aktörer inom skanning, dokumenthantering, insamling av data i fält och värdering av fastigheter. Företaget utvecklar även kraftfulla IT-stöd till de övriga företagen inom Geomatikk-gruppen.
Läs mer: geomatikk-ikt.no