Våra tjänster

Geomatikk erbjuder ett helhetsåtagande för att skydda nätägares och kommuners nedgrävda infrastruktur.

Vår vision är enkel, vi jobbar för att skapa störningsfria ledningsnät.

Ledningsnäten fyller idag en samhällskritisk funktion och driftstörningar kan få enorma konsekvenser. Inte bara i form av kostnader som uppstår för reparation och produktionsbortfall, utan även i form av tusentals missnöjda kunder som påverkas. Ditt val av leverantör för att skydda ledningsnäten är med andra ord viktigt.

Geomatikk ska vara det bästa och självklara valet på marknaden för tjänster inom ledningsanvisning, samordning av grävtillstånd samt inmätning och dokumentation av ledningsnät. Vår verksamhet bygger på en spetsig kombination av effektiva processer och starka IT-stöd men också av personlig handläggning och rikstäckande fältarbete.

Geomatikk fungerar som den naturliga knutpunkten vid markarbeten. Med våra tjänster förenklar vi kommunikationen mellan nätägare, kommuner och entreprenörer.

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning

Ledningar som grävs av eller skadas vid markarbeten medför höga kostnader för samhället och för den som äger infrastrukturen. Som nätägare har du möjlighet att sänka dessa kostnader genom ditt val av leverantör för ledningsanvisning.

Inmätning

Inmätning

Inmätning för nätägare
Minska risken för avgrävningar

Läs mer

Inmätning för entreprenörer
Korrekta inmätningar, i tid

Läs mer

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentation för nätägare
Skydda dina investeringar

Läs mer

Dokumentation för entreprenörer
Du gräver, vi dokumenterar

Läs mer

För kommuner

För kommuner

Geomatikks helhetslösning för kommuner rymmer både ett effektivt IT-stöd och personlig service, där Geomatikks handläggare sköter ledningsanvisning och grävtillstånd på kommunens mark.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder ett helhetsåtagande till Sveriges nätägare och kommuner. Upptäck våra olika tjänster för att skydda nedgrävd infrastruktur.