Våra tjänster

Geomatikk erbjuder ett helhetsåtagande för att skydda nätägares och kommuners nedgrävda infrastruktur.

Vår vision är enkel, vi jobbar för att skapa störningsfria ledningsnät.

Ledningsnäten fyller idag en samhällskritisk funktion och driftstörningar kan få enorma konsekvenser. Inte bara i form av kostnader som uppstår för reparation och produktionsbortfall, utan även i form av tusentals missnöjda kunder som påverkas. Ditt val av leverantör för att skydda ledningsnäten är med andra ord viktigt.

Geomatikk ska vara det bästa och självklara valet på marknaden för tjänster inom ledningsanvisning, samordning av grävtillstånd samt inmätning och dokumentation av ledningsnät. Vår verksamhet bygger på en spetsig kombination av effektiva processer och starka IT-stöd men också av personlig handläggning och rikstäckande fältarbete.

Geomatikk fungerar som den naturliga knutpunkten vid markarbeten. Med våra tjänster förenklar vi kommunikationen mellan nätägare, kommuner och entreprenörer.

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning

Ledningar som grävs av eller skadas vid markarbeten medför höga kostnader för samhället och för den som äger infrastrukturen. Som nätägare har du möjlighet att sänka dessa kostnader genom ditt val av leverantör för ledningsanvisning.

Kommunala grävtillstånd

Kommunala grävtillstånd

Geomatikks helhetslösning för kommuner rymmer både ett effektivt IT-stöd och personlig service, där Geomatikks handläggare sköter kontakten med dem som gräver.

Inmätning

Inmätning

Med en effektiv process för att samla in och hantera geografisk data, hjälper vi nätägare att behålla full kontroll över sina investeringar i nedgrävda ledningsnät.

Dokumentation

Dokumentation

Geomatikks arbete slutar inte vid inmätning i fält. Efter den geografiska positioneringen tar vår GIS-grupp vid. De omvandlar de inmätta näten till olika digitala format efter dina önskemål.

E-tjänster

E-tjänster

En central del i Geomatikks verksamhet är att erbjuda effektiva processer och smarta IT-stöd som underlättar vardagen för nätägare, kommuner och entreprenörer.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder ett helhetsåtagande till Sveriges nätägare och kommuner. Upptäck våra olika tjänster för att skydda nedgrävd infrastruktur.