“Den mesta kommunikationen går enkelt och via systemen”

Falu Energi & Vatten (FEV) är dotterbolag till Falu kommun och försörjer invånarna med el, vatten, fjärrvärme/kyla, fiber, avloppsrening och återvinning. FEV anlitar Geomatikk för inmätning och ledningsanvisning sedan flera år.

Att ledningar är korrekt inmätta är bland annat viktigt för att ledningsanvisningen till gräventreprenörerna ska bli bra. Det är det främsta skyddet mot grävskador.
Falu Energi & Vatten anlitar Geomatikk för att uppdatera inmätningsdata över framförallt fiber- och telenäten då de tidigare inmätningarna är lite otydliga. Korrekt inmätningsdata är viktigt för långsiktig förvaltning av näten och Geomatikk anlitas även vid nyförläggning.

Geomatikk är Sveriges främsta leverantör av ledningsanvisning.

Kommunikation via systemen och hög kvalitet på filer

Annica Berger, projektör och dokumentatör lägger order till Geomatikk direkt i systemen DP Com och DP Power.
— Vi sköter den mesta kommunikationen via systemet, berättar Annica och förklarar att arbetsorder läggs in, Geomatikk avläser och rapporterar när uppdraget är utfört. Systemet meddelar om alla uppdateringar.
Filerna med data skickas sedan via e-post och läggs in i systemet av FEVs dokumentatörer. Annica är mycket nöjd med leveransnivån:
— Kvaliteten på filerna är hög.
Det innebär att informationen är korrekt och tillförlitlig vilket har betydelse för såväl den dagliga driften som den långsiktiga förvaltningen.

Rapporterar avvikelser i fält

En stor fördel är att Geomatikk är proaktiva och rapporterar i systemet om de ser avvikelser i fält, till exempel att något inte stämmer i ett elskåp.
— Då noterar vi det att kan skicka ut en av våra tekniker om det behövs, säger Johan Bergström som är tf driftchef.
Han har även lång erfarenhet av att jobba med Geomatikk som leverantör av ledningsanvisning. Ärenden som kommer in via Ledningskollen och berör FEVs ledningsnät går till kundmottagningen hos Geomatikk som ser till att entreprenörerna får en kabelanvisning i tid innan arbetet påbörjas.
— De sköter all kontakt med entreprenörerna och det fungerar mycket bra, säger Johan. Utsättningen omfattar främst el- och fibernäten men även övrig infrastruktur som vatten och avlopp och fjärrvärme/fjärrkyla.

Bra samarbete med löpande avstämningar

Både Annica eller Johan upplever att Geomatikk håller tidsramarna för uppdragen. Dessutom har parterna en avstämning varje kvartal om hur det fungerat föregående kvartal och om vad som är på gång. Utöver det har FEV och Geomatikk arbetsmöten vid behov. Vid projektstarter krävs ofta större flexibilitet och tätare möten. Geomatikk försöker i möjligaste mån samordna uppdrag för att spara tid och bilresor och därmed miljöpåverkan:
— Det händer ibland att de kontaktar oss för att fråga om de kan avvakta med något uppdrag för att utföra det i samband med ett annat uppdrag lite längre fram i tiden, säger Annica.
— Oftast är ju det inga problem för oss och eftersom det är smartare att samordna flera uppdrag vinner ju även vi på det. Bara kommunikationen är tydlig och det är den, menar hon.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Roger Lundgren, sälj- och marknadschef
072-560 58 37
roger.lundgren@geomatikk.se

Mer information
Kundcase Falu Energi & Vatten (pdf)
Ladda ner