HSSEQ Policy

Vi strävar efter att vara kundens förstaval genom att erbjuda marknadens bästa tjänster och kontinuerligt förbättra våra system och processer. Med en tydlig HSSEQ-policy tar vi ett ansvar för miljön, arbetsmiljön och informationssäkerheten.

Kvalitet

Geomatikks mål och ambition är att vara kundens förstaval. Vi ska uppnå detta genom att tillhandahålla de bästa och mest effektiva tjänsterna på marknaden samt genom att ständigt förbättra våra system och processer. Vi ska följa lagar, förordningar och andra krav.

Vi strävar efter att:

 • Vara drivande i den digitala transformationen i vår bransch
 • Tillhandahålla personal med rätt kompetens och rätt färdigheter
 • Utveckla branschens effektivaste processer och metoder
 • Att ha ett proaktivt arbetssätt och vara lyhörda för marknadens behov

Miljö

Geomatikk arbetar aktivt med att minimera vår negativa påverkan på miljön genom att kontinuerligt effektivisera vår verksamhet. Vi ska följa lagar, förordningar och andra krav.

Vi strävar efter att:

 • Minska vår klimatpåverkan
 • Minska vårt avfall
 • Aktivt arbeta med att öka mängden återvunnet material
 • Minska användningen av farliga ämnen och material

Arbetsmiljö

Medarbetarna är Geomatikks viktigaste tillgång. Vi arbetar aktivt och förebyggande för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, detta gör vi genom att engagera och involvera våra medarbetare i arbetsmiljöarbetet. Vi ska följa lagar, förordningar och andra krav.

Vi strävar efter att:

 • Geomatikk ska vara en sund och säker arbetsplats
 • Arbeta förebyggande för att undvika tillbud och olyckor
 • Arbetsmiljön utvecklas i nära samarbete mellan företagets ledning, dess medarbetare och fackliga parter

Informationssäkerhet

Vårt mål är att vara bland de säkraste företagen i vår bransch. Vi ska följa lagar, förordningar och andra krav. Behandla personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vi strävar efter att:

 • Våra kunder ska uppleva att deras information är säkrare hos oss än hos dem själva
 • Vårt ledningssystem för informationssäkerhet ska uppfylla kraven från relevanta standarder, myndigheter och intressenter.