Ledningsanvisning - Tilläggstjänster

Geomatikk hanterar årligen över 200 000 ledningsanvisningsärenden för att skydda nätägarnas infrastruktur. Vi erbjuder tilläggstjänster till dig som är frågeställare om du t ex önskar tidigarelägga utsättningen eller när du vill veta vart ledningar/kablar går på din egen mark.

Expressutsättning  

Behöver du påbörja markarbetet snabbt? Med expressutsättning får du en utsättning utförd inom 1–4 arbetsdagar. Beställ expressutsättning i Kundportalen genom att ange den dag du önskar att utsättningen ska utföras.

Utsättning vid gräv enligt karta

Om du har fått en ledningsanvisning i form av en ledningskarta och känner dig osäker att genomföra markarbete baserat på den kan du beställa en fysisk utsättning i Kundportalen. För vissa nätägare är detta en avgiftsbelagd tjänst.

Utsättning av inomgårdsnät

När Geomatikk utför fysisk utsättning av ledningsanvisning, markerar vi var nätägarnas infrastruktur ligger inom det angivna området. Om du som frågeställare även vill ha information om ledningar som inte ägs av nätägaren, erbjuder vi detta som en tjänst: ”Utsättning av inomgårdsnät”.

Om du vill beställa utsättning av inomgårdsnät vänligen kontakta Nätservice på telefon: 026 -12 35 00 eller e-post: ledningsanvisning@geomatikk.se. Prissättning och villkor för denna tjänst finns tillgängliga här

Beställ tilläggstjänster 

Har ni beställt ett ärende i ledningskollen och vill beställa tilläggstjänster?

Kontakta Nätservice på telefon 026 - 12 35 00 eller e-post: ledningsanvisning@geomatikk.se