Ledningsanvisning - Tilläggstjänster

Geomatikk hanterar årligen över 200 000 ledningsanvisningsärenden för att skydda nätägarnas infrastruktur. Vi erbjuder tilläggstjänster till dig som är frågeställare om du t ex önskar tidigarelägga utsättningen eller när du vill veta vart ledningar/kablar går på din egen mark.

Tidigareläggning av utsättning

När du som frågeställare beställer en ledningsanvisning via ledningskollen.se hanterar Geomatikk ärendet och om det krävs en fysisk utsättning av infrastrukturen sker detta i normalfallet efter fem arbetsdagar. För de som önskar snabbare utsättning erbjuder vi möjligheten att tidigarelägga utsättningen mot en extra avgift, som debiteras frågeställaren.

Om du vill beställa tidigareläggning av utsättning vänligen kontakta Nätservice på telefon: 026-12 35 00 eller e-post: ledningsanvisning@geomatikk.se. Prissättning och villkor för denna tjänst finns tillgängliga här.

Utsättning av inomgårdsnät

När Geomatikk utför fysisk utsättning av ledningsanvisning, markerar vi var nätägarnas infrastruktur ligger inom det angivna området. Om du som frågeställare även vill ha information om ledningar som inte ägs av nätägaren, erbjuder vi detta som en tjänst: ”Utsättning av inomgårdsnät”.

Inomgårdnät avser vanligtvis infrastruktur som tillhör privatpersoner och finns på deras tomt, och som inte ingår i nätägarens ansvar. Det kan också gälla företag eller föreningars infrastruktur.

Om du vill beställa utsättning av inomgårdsnät vänligen kontakta Nätservice på telefon: 026 -12 35 00 eller e-post: ledningsanvisning@geomatikk.se. Prissättning och villkor för denna tjänst finns tillgängliga här

Fysisk utsättning istället för karta

Vissa nätägare har valt att endast tillhandahålla kartor över sin infrastruktur och inte stå för en utsättning av infrastrukturen. Om ert ärende har en kabel som inte sätts ut så informerar vi om detta på kartutskicket. Försiktig grävning gäller då inom området. Vill ni vara säkra på var kablarna finns så erbjuder vi fysisk utsättning av dessa kablar mot en kostnad.
Vill beställa utsättning vänligen kontakta Nätservice på telefon: 026 -12 35 00 eller e-post: ledningsanvisning@geomatikk.se. Prissättning och villkor för denna tjänst finns tillgängliga här.

Beställ tilläggstjänster 

Har ni beställt ett ärende i ledningskollen och vill beställa tilläggstjänster?

Kontakta Nätservice på telefon 026 - 12 35 00 eller e-post: ledningsanvisning@geomatikk.se