Du gräver. Vi dokumenterar.

Har du koll på de ledande dokumentationssystemen och nätägarnas olika krav? Dokumentation av en gräventreprenad är avancerat och kan dra ut på tiden om det görs på fel sätt. Följden kan bli att du inte kan avsluta projektet och ta betalt.

Fastna inte i kvalitetsgranskningen

Eftersom siffror och dokumentation kvalitetsgranskas underkänns ungefär hälften av all dokumentation som görs av icke auktoriserade handläggare. Du som entreprenör måste då lägga tid och pengar på att rätta till felen. I värsta fall kan du behöva betala skadestånd.

Professionell dokumentering

Vi på Geomatikk är specialiserade på att dokumentera alla olika former av ledningsnät som el, fjärrvärme, fiber, VA och gatubelysning. Vi hanterar både geografisk och schematisk nätinformation. Det innebär att vi uppdaterar befintlig nätdokumentation med förändringar i samband med aktuella bygguppdrag.

Slutdokumentation

Vi tar också hand om slutdokumentationen och bearbetar mätfiler från geodetiska inmätningar. Det kan till exempel röra sig om förläggning av optofiber i pågående bredbandsutbyggnad. Vi gör även slutdokumentation i samband med geodetisk inmätning för ledningsrätter. Geomatikk har stor vana av projekt där informationen är i rasterformat, till exempel vid inventering av telenätet och transformering av informationen till vektorformat.

Vi förstår dina utmaningar

Vi är väl medvetna om hur din vardag ser ut, med många pågående projekt att hålla reda på samtidigt. Det blir inte lättare av olika krav på inmätning och dokumentation. Tidspressade projekt gör det svårt att hinna med, samtidigt som säkerhetskraven måste mötas, ledningsanvisningar tydas och fördelas och kommunikation med beställare hanteras. Det kan dessutom vara otydligt var och hur man söker tillstånd.

Allt på ett ställe och enklare för dig

Vi på Geomatikk stödjer hela flödet i dina projekt och om du vill kan vi vara med från start till mål. Du kan även anlita oss för tjänster som du inte hinner med eller vet hur du ska hantera, till exempel ansökningar till inmätning och slutdokumentation. I det dagliga arbetet i fält kan du även få stöd av vår fältapplikation GeoGräv och vår kundtjänst hjälper dig snabbt med dina ärenden.

Vårt mål är att med olika tjänster göra det enkelt för dig som entreprenör att fullfölja ditt uppdrag.

Verksamma över hela Sverige

Vi är verksamma över hela landet och har korta resvägar till uppdragen. Det betyder att vi sparar både tid och resurser för dig.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Sanna Kilany, affärsområdeschef
070-600 85 90
sanna.kilany@geomatikk.se

Mer information
Dokumentation för entreprenörer (pdf)
LADDA NER
Inmätning för entreprenörer
LÄS MER
Ledningsanvisning för entreprenörer
LÄS MER