Samordna ledningsanvisning för gatubelysning och VA

Visste du att din kommun kan spara pengar på mer effektiv ledningsanvisning för gatubelysning och VA? Utnyttja möjligheten att låta oss samordna med andra nätägare i din kommun.

Minskade kostnader

Geomatikk utför ledningsanvisning för bland andra Telia, Vattenfall och en rad kommunala energibolag över hela Sverige. Vi är rikstäckande och finns även lokalt i din kommun. Vid ledningsanvisning samordnar vi ärendena för alla våra kunder. På så vis har nätägarnas kostnader minskat med 30 procent.

Bättre för miljön

Eftersom en och samma person kör till platsen för markarbetet och gör utsättningar för alla ledningsägare sparas många mil i bil. Det är alltså även bättre för miljön att samordna ledningsanvisningen.

Ledningsanvisning skyddar näten

För Geomatikk är störningsfria ledningsnät vår vision och högsta prioritet. Därför utvecklar vi ständigt våra tjänster och processer för att skydda våra kunders ledningsnät. En effektiv ledningsanvisning där vi för dialoger med de som gräver har minskat antalet grävskador för våra kunder.

Få full kontroll på ledningsnäten

Ofta saknas fullständig dokumentation på var ledningarna egentligen ligger. Det gäller i synnerhet i äldre bebyggelse. Att mäta in ledningar som inte syns är komplicerat, ibland liknar det mer ett detektivarbete eftersom söktrådar kan saknas eller ledningarna ligga flera decimeter åt sidan.

Läs mer om inmätning.

Lika viktig är en korrekt och digitalt tillgänglig dokumentation. Vi hanterar geografisk och schematisk information, dokumenterar förändringar, utför slutdokumentation och digital geografisk positionering. Vi arbetar i de vanligaste stödsystemen och verktygen.

Läs mer om dokumentation.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jonas Dyrbäck, affärsansvarig
073-048 85 90
jonas.dyrback@geomatikk.se