Ledningsanvisning - ett måste vid markarbetet

Geomatikk ansvarar för ledningsanvisningen för 200 nätägare, stora som små, över hela Sverige. Chansen är alltså stor att vi möts när du beställer en ledningsanvisning via Ledningskollen.se.

All information om ditt ärende i Geomatikks Kundportal

Från och med den 10 januari 2024 får du tillgång till all information och dokumentation från de ledningsägare som Geomatikk hanterar i vår Kundportal. I Kundportalen kan du smidigt följa och hantera alla ärenden i er organisation, från att de registrerats på ledningskollen.se till dess att dokumentationen är tillgänglig och det är klart att gräva. Förändringen innebär att dokumentationen inte längre kommer att skickas ut via e-post.

Expressutsättning – ny tjänst för snabbare fysisk utsättning

Behöver du påbörja markarbetet snabbt? Med expressutsättning får du en utsättning utförd inom 1–4 arbetsdagar. Beställ expressutsättning i Kundportalen genom att ange den dag du önskar att utsättningen ska utföras.

Utsättning vid gräv enligt karta

Om du har fått en ledningsanvisning i form av en ledningskarta och känner dig osäker att genomföra markarbete baserat på den kan du beställa en fysisk utsättning i Kundportalen. För vissa nätägare är detta en avgiftsbelagd tjänst.

Vanliga frågor och svar

Från och med den 10 januari 2024 kommer dokumentationen för ledningsanvisningsärenden inte längre att distribueras via e-post. I stället kommer frågeställaren logga in på Geomatikks Kundportal för att följa, hantera och hämta den dokumentation som berör ärendet.

Denna förändring är ett steg mot ökad säkerhet vid hantering av dokumentationen för ledningsanvisningsärenden, detta då e-post inte är en säker kommunikationsmetod.

Det går tyvärr inte att utöka eller justera området i Kundportalen. Behöver du ändra arbetsområdet gör du en ny beställning av ledningsanvisning i Ledningskollen.se. Det säkerställer att du får information från samtliga ledningsägare som har ledningar i det justerade området.

Ja, det går bra att se ärenden som andra gjort i din organisation,  du kan enkelt göra detta genom att filtrera och se organisationens ärenden.

Vid fysisk utsättning

När utsättningen är genomförd får du ett e-postmeddelande från oss med en länk till utsättningsorder. När du loggar in i kundportalen kan ni då se att ärendet är markerat med klart för grävning. Geomatikk hanterar ledningsanvisning för många nätägare men inte alla, kom ihåg att även hålla koll på svar och aktiviteter från övriga berörda nätägare innan markarbetet startar.

I normalfallet kostar en expressutsättning 1 200 kr per Nätägare. Kostnaden framgår i Kundportalen. För större mer komplexa ärenden ombeds du kontakta Geomatikk Nätservice för prisuppgift.

Om du angivit ett datum i Ledningskollen.se för grävstart som ligger inom de kommande fem arbetsdagarna, kommer du att få e-post från oss där du ombeds ange ditt önskade utsättningsdatum i Kundportalen. Detta görs för att vi vill säkerställa att du vill ha utsättningen genomförd inom expressperioden (1–4 dagar) och att det tillkommer en avgift för detta.

Ja, du kan ändra  datumet för utsättningen. Beroende på tidpunkt så kan det tillkomma en ändringsavgift enligt nedan.

  • Ändringar kan göras kostnadsfritt fram till 12:00 arbetsdagen innan ”Önskat utsättningsdatum”.
  • Om ändring sker efter 12:00 arbetsdagen innan ”Önskat utsättningsdatum” tillkommer en ändringsavgift.

En ändring kan också få till följd att datumet hamnar inom expressperiod och vara förknippad med avgift. Detta framgår i Kundportalen.

Ja, det går bra. Den ordinarie utsättningen sker i normalfallet kostnadsfritt från arbetsdag 5. Om du önskar utsättning tidigare än så kan du ange att tidigare datum i Kundportalen. Det tillkommer då en avgift per Nätägare.

Ja, vi kan även markera dessa ledningar. Vi erbjuder tjänsten: ”Utsättning av inomgårdsnät” som avser infrastruktur som tillhör privatpersoner och finns på deras tomt, och som inte ingår i nätägarens ansvar. Det kan också gälla företag eller föreningars infrastruktur.

Om du vill beställa ”Utsättning av inomgårdsnät” vänligen kontakta Geomatikk Nätservice på telefon: 026-12 35 00 eller e-post: ledningsanvisning@geomatikk.se. Prissättning och villkor för denna tjänst finns tillgängliga här.

När ett datum är satt i Kundportalen är det ett preliminärt utsättningsdatum. Våra fältteknikers arbete planeras upp för att genomföra utsättningarna på det preliminära datumet. Under högsäsong kan det dock vara utmanande att hinna med alla ärenden på det datumet på grund av hög belastning. I normalfallet blir du kontaktad av vår fälttekniker innan utsättningen ska ske för att ta en dialog om ert arbete. När utsättningen utförts får du ett e-postmeddelande från oss med en länk till ditt ärende i vår Kundportal där du tar del av utsättningsordern.

När utsättningen är genomförd kommer du att få ett e-postmeddelande där du ombeds att logga in i Kundportalen för att ta del av utsättningsordern. I utsättningsordern finner du detaljer om utsättningen och en karta som tydligt visar de anvisade ledningarna.

Det är av stor vikt att du och den som ska gräva tar del av dokumentationen och inte enbart förhåller dig till de fysiska markeringarna i fält. Det är frågeställarens skyldighet att ta del av dokumentationen från utsättningen via Kundportalen. Efter utsättning skett får ni kvittera att ni tagit del av informationen, detta är viktigt för att vi ska kunna säkerställa att ni tagit del av informationen.

Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används till det aktuella uppdraget, att den inte lämnas ut till obehöriga, samt för angiven giltighetstid och säkerhet/precision i dokumentationen. Informationen ska förvaras på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. När uppdraget är slutfört ska dokumentationen makuleras. Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.

Vid "gräv enligt karta" 

Ja, vi erbjuder fysisk utsättning för de som önskar. Du kan beställa detta i Kundportalen där du även finner kartan. För vissa nätägare är detta en avgiftsbelagd tjänst, kostnaden framgår i Kundportalen.

Du kan få din ledningsanvisning i form av en ledningskarta som underlag att gräva efter.

Anledningen till att vi skickar en karta och inte genomför en utsättning kan vara många:

  • Både bakgrundskarta och ledningar har hög detaljgrad och går att arbeta ifrån.
  • På sträckan finns mindre ledningar, urkopplade ledningar, ledningar i luften eller skrotat nät.
  • Ledningar bedöms vara förlagda utanför angivet grävområde.
  • Vissa ledningsägare skickar alltid karta och ber dig återkomma för att boka utsättning.

Vi uppmanar dig som fått en ledningskarta att noggrant kontrollera kartan för att se om ni känner er trygga att utföra markarbete baserat på den. Om ni känner er osäkra beställ en utsättning i Kundportalen.

GeoDig, appen för dig som gräver

I appen GeoDig samlas dina kartor, uppgifter om vad som är registrerat i Ledningskollen och dokumentation av utsättningen i realtid. Den förenklar för dig som entreprenör att hålla dina grävmaskinister med rätt information då de också kan logga in på företagets användarkonto.

GeoDig är gratis, du laddar ner den från Google Play eller Appstore och skapar enkelt användarkonto med samma e-postadress som du använder i Ledningskollen.

Läs mer om GeoDig

GEOM8095_Ledningsanvisning_Bilder_600x6002

Har du frågor om ett pågående ledningsanvisningsärende?

Ring oss på 026-12 35 00 eller mejla ledningsanvisning@geomatikk.se.