Lär känna våra kunder

Som oberoende expert på ledningsnät samarbetar vi med alla typer av nätägare över hela Sverige. Bland våra kunder finns de som valt att lägga hela sin ledningsanvisning, inmätning, dokumentation och skadereglering hos oss, medan andra väljer oss för delar av sin nät- och nätinformationsförvaltning. Kanske finns här något som passar din affär?

Kund: Pingday

Tjänst: Ledningsanvisning

Pingday kopplar upp och kopplar samman människor, företag och saker genom fiber och sensornätverk som täcker hela Helsingborg.

Sedan hösten 2022 anlitar Pingday Geomatikk för ledningsanvisningen och har nu betydligt bättre kontroll på vad som händer kring fibernätet.

Kundcase Ledningsanvisning

Kund: Ellevio

Tjänst: Ledningsanvisning, Inmätning och Dokumentation.

Med sina 7 600 mil ledningar förser Ellevio 1 miljon hushåll med el. Det nära samarbetet med Ellevio omfattar ledningsanvisning, dokumentation, utredning av grävskador samt geodetisk och icke geodetisk inmätning.

Sedan sommaren 2019 hanterar Geomatikk även inmätningsresultaten i Ellevios system FDM.

Kundcase Inmätning

Kund: Hedemora Energi

Tjänst: Dokumentation

Hedemora Energi förser hushåll och företag med el, bredband, V/A och fjärrvärme. Geomatikk och Hedemora Energi samarbetar inom dokumentation för el, V/A och fjärrvärme.

Geomatikk säkerställer resurser som kontinuerligt arbetar i NIS-systemen dpPower, dpHeat och Geosecma.

Kundcase Dokumentation

Kund: Gävle Kommun

Tjänst: Grävtillstånd

Gävle kommun tog kontroll på grävarbeten med hjälp av Geomatikks tjänst för Grävtillstånd. I systemet GeoSak administreras ansökningar om tillstånd, kartor, dokumentation m.m.

Gävle kommun får därmed ökad kontroll på grävarbeten och kan undvika oanmälda arbeten som ofta leder till skador. Tjänsten sparar kommunen tid och pengar både direkt och indirekt.

Kundcase Grävtillstånd

Kund: Härjeåns Nät

Tjänst: Ledningsanvisning

Härjeåns Nät med sina cirka 27 000 abonnenter ser de långsiktiga vinsterna med outsourcing av ledningsanvisning. Efter valet att själva hantera den under en period anlitar de återigen Geomatikk. Härjeåns satsar på kompetensutveckling och använder hellre resurserna till det som skapar värde internt.

Kundcase Ledningsanvisning

Kund: Sandvikens kommun

Tjänst: Grävtillstånd

Sandvikens kommun tog kontroll över markarbeten på kommunal mark, förbättrade trafikplaneringen och ökade intäkterna med tjänsten Grävtillstånd.

Kundcase Grävtillstånd

Kund: Trafikverket, genom Eltel Networks

Tjänst: Ledningsanvisning inom spårområde

Trafikverket har ett omfattande ledningsnät i anslutning till järnvägen i hela Sverige. Geomatikk utför ledningsanvisning inom spårområden från Gävle till Kiruna.

Arbetet ställer mycket höga krav på säkerheten men också på kvaliteten på leveransen. Geomatikk har ett framgångsrikt samarbete med Eltel Networks på uppdrag av Trafikverket sedan 2012.

Läs mer om spårområden

Kund: Skellefteå Kraft

Tjänst: Byte av elmätare

Elmätarbyten för Skellefteå Kraft till 2025. För flexiblare användning och tätare avläsning pågår nu ett byte av hushållens elmätare inom hela EU.

För Skellefteå Kraft installerar Geomatikk tusentals nya elmätare som uppfyller de nya kraven. Under vintertid, vår lågsäsong, kan våra medarbetare i fält utföra bytena enligt ett kostnadseffektivt upplägg.

Läs mer om elmätarbyten

Kund: Falu Energi & Vatten

Tjänst: Inmätning och ledningsanvisning

Falu Energi & Vatten anlitar Geomatikk för att uppdatera inmätningsdata över framförallt fiber- och telenäten då de tidigare inmätningarna är lite otydliga.

Korrekt inmätningsdata är viktigt för långsiktig förvaltning av näten och Geomatikk anlitas även vid nyförläggning.

Kundcase Inmätning

quote-mark

Bytet till Geomatikk för vår ledningsanvisning gör att vi kan använda våra egna resurser bättre för att minimera driftstörningar för våra kunder. Dessutom har vi bättre kostnadskontroll med en enkel och transparent ersättningsmodell.

Michael Halvarsson, Elnätschef

Ljusdal Energi

Telia valde Geomatikk som långsiktig samarbetspartner, främst för att de är framåtriktade, ser möjligheter och ständigt vill utveckla verksamheten. Geomatikk är enkla att jobba med och har en hög IT-mognad.

Kjell Rödin, Senior Advisor, Cable & Site

Telia

quote-mark

Geomatikk är en bra samarbetspartner som arbetar processorienterat och utvecklar arbetssätten baserat på mätningar och behov. Tillgängligheten är hög och vi får snabb återkoppling.

Jenny Nilsson, Processledare

Ellevio

quote-mark