Är dina ledningsdata redo för framtiden?

AR Ledningsnät i mark

Är du redo att skicka maskinfiler till en grävmaskin? Är dina ledningsnät i mark redo att visualiseras med AR-teknik i mobilen?

Infrastruktur som fiber- och elnät blir alltmer samhällskritiskt och dina kunder kräver oavbruten leverans av sina tjänster. Dessutom går den tekniska utvecklingen inom maskinstyrning snabbt och entreprenadmaskiner som hanterar maskinstyrning, eller till och med körs automatiskt, blir stadigt fler.

Korrekt inmätt grunddata en förutsättning

Maskinstyrning baseras på en korrekt position. Nyckeln till att dra nytta av fördelarna med den nya tekniken är därför korrekt inmätt grunddata. Data om ledningarnas exakta x-, y- och z-position, inmätta med GPS (GNSS), digitalt tillgängliga i era system kan komma att användas i många olika system i framtiden, för maskinstyrning men även för olika VR (Virtual Reality)- och AR (Augmented Reality)-baserade tillämpningar där exempelvis tekniker i fält kan visualisera det som är nedgrävt med en smartphone.

Skydd mot grävskador viktigast

Korrekt information om ledningars läge är grunden till en ledningsanvisning som verkligen gör det den ska, nämligen skyddar näten från grävskador. Traditionellt fastställs ledningars läge med kabelsökarinstrument, men lokalt, och för ett enskilt markarbete. Den snabba teknikutvecklingen innebär dock att värdet av att ha ett helt inmätt nät ökar snabbt. Det underlättar för alla aktörer i flödet och gör arbetsprocesserna mer effektiva. Men värdet realiseras först när det finns digital och korrekt information om ledningars läge.

Koordinatsättning med hög precision

Geomatikk tar nu nästa steg i utvecklingen av Ledningsanvisning, och mäter in alla traditionellt utförda utsättningar. Det innebär att dessa koordinatsätts med mycket hög precision samtidigt som de sätts ut. Naturligtvis utför vi även rena inmätnings- och dokumentationsuppdrag på nät där informationen inte är digitaliserad på ett systematiskt sätt eller av andra orsaker är eftersatt eller felaktig, exempelvis i äldre nät.

Att investera i ett inmätt ledningsnät ger lägre kostnader för drift- och underhåll, men öppnar även dörren till en värld av möjligheter kring maskinstyrning, VR och AR.

Så framtidssäkrar du näten

Om du inte redan sett vårt webbinarium om framtidens ledningsanvisning, gör det här.

Bilden ovan visar hur ledningars x-, y- och z-position visas med hjälp av augmented reality, AR, i en mobilapp.