Har du koll på era ledningsnät?

Geomatikk skyddar dina investeringar. Med vår effektiva process för dokumentation av geografiska data får du kontroll över ditt företags investeringar i ert ledningsnät.

Korrekt dokumentation ökar säkerheten och underlättar förvaltningen

Driftstörningar på näten för el, tele, fiber, vatten och avlopp kan få allvarliga konsekvenser för samhället – och ge dig som nätägare merarbete i onödan. Med korrekt dokumenterade ledningsnät minskar du inte bara risken för exempelvis grävskador. Du skapar också förutsättningar för ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete.

Låt oss dokumentera din infrastruktur

Ledningsnät representerar stora värden för ägaren och behöver förvaltas över tid.
Effektiv förvaltning kräver korrekt dokumentation – något som du lugnt kan överlåta åt oss. Vi har mångårig erfarenhet av att dokumentera olika slags ledningsnät – bland annat el, fjärrvärme, fiber, VA och gatubelysning. Vi uppdaterar även befintlig dokumentation med förändringar i ert ledningsnät. Även slutdokumentation och bearbetning av mätfiler från geodetiska inmätningar i samband med utbyggnaden av ledningsnät ingår i tjänsten.

Våra medarbetare kan sitt jobb. Fördelen med det är att kvaliteten på arbetet blir högre och att uppdraget blir klart i tid. Vår verksamhet växer stort för att möta efterfrågan och i dag har vi kontor för dokumentation i Gävle, Solna, Örebro och Göteborg.

En hel rad dokumentationstjänster

Geomatikk erbjuder många olika tjänster inom dokumentation.

Bland de viktigaste märks:

  • Dokumentation av hela ledningsnät i de flesta NIS/GIS-system
  • Smidig uppgradering från äldre dokumentationssystem
  • Dokumentationsresurser vid tillfälliga toppar
  • Helhetsåtagande när du behöver hjälp med dokumentationen under en längre tid
  • Framtagande av dokumentationshandböcker

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Sanna Kilany, affärsområdeschef
0706-00 85 90
sanna.kilany@geomatikk.se