Geomatikk satsar på dokumentation och migreringsprojekt

Geomatikks arbete slutar inte vid inmätning i fält. Efter den geografiska positioneringen tar vår GIS-grupp vid. De kodsätter och slutdokumenterar inmätningen samt erbjuder stöd vid våra kunders migreringsprojekt.  

Vår verksamhet för dokumentation växer kraftigt. Sedan februari 2017 utför vi all dokumentation åt Telia/Skanova. För att anta det här omfattande uppdraget, har vi etablerat ytterligare ett kontor för dokumentation i Örebro och Solna, utöver vår verksamhet i Göteborg.

Geomatikk erbjuder stöd vid migreringsprojekt

Flera av våra kunder står inför en övergång där dokumentation i äldre CAD-baserade system behöver uppdateras till moderna GIS-baserade. Geomatikks dokumentatörer har gedigen erfarenhet av att dokumentera telenät och andra typer av ledningsnät i bägge världarna.

Vi hjälper våra kunder att framtidssäkra sina verksamheter genom att erbjuda stöd och verktyg som underlättar vid ett omfattande migreringsprojekt.


Ett av Geomatikks fokusområden under 2017

Under 2017 fokuserar Geomatikk på tre områden för att förebygga driftstörningar på ledningsnäten, varav ett är satsningen på dokumentation och migreringsprojekt. Med dessa förändringar hjälper vi dig som nätägare att behålla full kontroll över dina investeringar i nedgrävda ledningsnät.