Start för treårsprojekt som ska minska problemen med grävskador

Ledningar som grävs av eller skadas vid markarbeten medför höga kostnader för samhället och för den som äger infrastrukturen. Ytterst orsakas en grävskada av en grävmaskin. Därför tar Geomatikk, Skanova, Vattenfall, Ellevio, Trafikverket, PTS, Ledningskollen och flera andra nätägare ett gemensamt initiativ för att öka samarbetet och förbättra kommunikationen med maskinentreprenörer, bygg- och anläggningsföretag.  

Det gemensamt finansierade projektet startade i april 2017 och planeras att pågå under minst tre år.

Tillsammans ser vi långsiktig kommunikation som en nyckel i att förebygga grävskador och sänka kostnader för nätägare, entreprenörer och samhället. Det här är inte något som förändras över natt, utan det kräver en långsiktig satsning för att skapa engagemang inom branschen och insikter i hur grävskador kan förebyggas.

För oss på Geomatikk är projektet ett strategiskt viktigt steg mot vår vision om att skapa störningsfria ledningsnät.

Vill du som nätägare delta i projektet eller veta mer?

Kontakta Roger Lundgren
Epost: roger.lundgren@geomatikk.se
Telefon: 072-560 58 37


Ett av Geomatikks fokusområden under 2017

Under 2017 fokuserar Geomatikk på tre områden för att förebygga driftstörningar på ledningsnäten, varav ett är treårsprojektet för att minska grävskador. Med dessa förändringar hjälper vi dig som nätägare att behålla full kontroll över dina investeringar i nedgrävda ledningsnät.