Från papper till surfplatta – nu digitaliserar vi vår fältdokumentation

Geomatikk implementerar digital geografisk positionering för att öka precisionen i våra kunders dokumentationsunderlag.  

Nu vidareutvecklar vi vårt redan framgångsrika fältarbete. Geomatikks fälttekniker har hittills markerat ledningar på papperskarta. Under 2017 kommer de att börja markera ledningar digitalt ute i fält med hjälp av surfplattor. Arbetssättet är redan implementerat hos vårt systerföretag i Norge. Här i Sverige införs det successivt under året.

Förändringen medför en rad vinster. Det effektiviserar våra interna processer och därmed ökar också nätägares och entreprenörers tillgång till datan. Dessutom ger digitaliseringen en mer exakt geografisk positionering av ledningsnäten – något som är särskilt viktigt i situationer då dokumentationsunderlaget inte stämmer överens med verkligheten.

Ringar in avvikelser

Våra fälttekniker jobbar med utgångspunkt nätägarens befintliga dokumentationsunderlag. Då och då förekommer avvikelser, det vill säga att nedgrävda ledningar inte ligger där de borde ligga enligt kartan. Med hjälp av digital utsättning kan vi ringa in dessa avvikelser med ökad precision.

Tidigare fick våra kunder bara reda på att det förekom en avvikelse vid ett markarbete, men inte mer information än så. I kombination med våra tjänster inom inmätning, gör den här förändringen att vi kan erbjuda våra kunder ett helhetsåtagande för att bibehålla full kontroll över ledningsnäten.


Ett av Geomatikks fokusområden under 2017

Under 2017 fokuserar Geomatikk på tre områden för att förebygga driftstörningar på ledningsnäten, varav ett är satsningen på att digitalisera fältdokumentationen. Med dessa förändringar hjälper vi dig som nätägare att behålla full kontroll över dina investeringar i nedgrävda ledningsnät.