Så minskar vi CO2-avtrycket med samordning av ledningsanvisningar

Under 2022 har Geomatikk hjälpt 200 nätägare att skydda sina nät genom att effektivt hantera över 200 000 ledningsanvisningsärenden. Detta har inte bara bidragit till att skydda värdefull infrastruktur, utan också till att minska belastningen på luft och miljö. Genom att samordna alla ärenden har vi besparat miljön en belastning på 344 ton koldioxid.

 

Våra fälttekniker finns nära uppdragen

– Vi har 170 fälttekniker som är stationerade över hela Sverige, allt för att vara så nära uppdragen som möjligt. Det effektiviserar både körsträckan och tiden det tar att genomföra ett ledningsanvisningsärende eftersom vi oftast samordnar ärenden för flera nätägare, säger Tomas Gradin, affärsområdeschef ledningsanvisning och fortsätter:

– Det kan vara upp till sju olika nätägares ledningar som ska sättas ut. Det innebär lika många bilresor till och från platsen om flera bolag är inblandade. Det ökar även risken för missförstånd eftersom entreprenören ska ha koll på att alla nätägare varit på plats och utfört ledningsanvisningarna korrekt. Missförstånd ökar i sin tur risken för grävskador.

Tillsammans har vi besparat miljön 344 ton koldioxid under 2022
Geomatikk samordnar utsättningarna för alla kunder som har ledningar vid det aktuella arbetsområdet. Det minskar antalet körda mil och därmed miljöpåverkan:

– I genomsnitt genomför våra fälttekniker utsättning av två nät vid varje resa. Vi kan med stolthet konstatera att samordningen innebär att vi besparade miljön 344 ton koldioxid 2022.

– Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla vår fordonsflotta. Vi byter vartefter ut våra fordon mot mer energieffektiva för att kontinuerligt minska vår klimatpåverkan och öka vårt bidrag till målen för ett fossilfritt samhälle, säger Tomas Gradin.

Samordning skapar stora årliga effekter på miljön
Genom att samordna ledningsanvisning för över 200 rikstäckande och lokala nätägare över hela Sverige bidrar vi varje år till ett minskat koldioxidavtryck. Sedan vi började mäta 2018 har vi årligen ökat antal besparade ton CO2, från 230 ton 2018 till 344 ton 2022 eller sammanlagt 1 354ton. Alla insatser räknas!

 

Vi har besparat miljön över 344 ton koldioxid under 2022

Vi har besparat miljön 285 ton koldioxid under 2021

Vi har besparat miljön 265 ton koldioxid hittills under 2020

Vi har besparat miljön 230 ton koldioxid under 2019

En nyårspresent till miljön: minus 230 ton koldioxid