Vi har besparat miljön 265 ton koldioxid hittills under 2020

Under året som snart gått har vi besökt ca 100.000 platser i Sverige och utfört ledningsanvisning för fler än 150 nätägare. Genom att samordna tjänsten blir det både kostnadseffektivt och bättre för miljön. 

Vi har sparat 12 ton mer jämfört med 2019

Fram till och med november i år har vi redan besparat miljön 12 ton koldioxid mer jämfört med hela 2019 genom att samordna utsättningar för flera nätägare.

I höstas belönades vi med Telia Sustainability Award för att vi bidrar till deras högt satta mål om noll-utsläpp. Varje steg räknas, och det visar hur viktigt det är att samarbeta för att hejda den negativa klimatutvecklingen.

God jul och gott nytt år!