Vi har besparat miljön över 344 ton koldioxid under 2022

Julen står återigen för dörren! Geomatikk summerar ännu ett år då vi hjälpt 200 nätägare att skydda sina nät genom att hantera över 200 000 ledningsanvisningsärenden. Det har också besparat luften och miljön 344 ton koldioxid.

Våra fälttekniker finns nära uppdragen
Transporter och resor står för omkring en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. Biltrafiken måste minska med 30 procent om vi ska nå Sveriges klimatmål för transportsektorn till 2030.

– Vi har 170 fälttekniker som är stationerade över hela Sverige, allt för att vara så nära uppdragen som möjligt. Det effektiviserar både körsträckan och tiden det tar att genomföra ett ledningsanvisningsärende eftersom vi oftast samordnar ärenden för flera nätägare, säger Tomas Gradin, affärsområdeschef ledningsanvisning och fortsätter:

– Det kan vara upp till sju olika nätägares ledningar som ska sättas ut. Det innebär lika många bilresor till och från platsen om flera bolag är inblandade. Det ökar även risken för missförstånd eftersom entreprenören ska ha koll på att alla nätägare varit på plats och utfört ledningsanvisningarna korrekt. Missförstånd ökar i sin tur risken för grävskador.

Tillsammans har vi besparat miljön 344 ton koldioxid under 2022
Geomatikk samordnar utsättningarna för alla kunder som har ledningar vid det aktuella arbetsområdet. Det minskar antalet körda mil och därmed miljöpåverkan:

– I genomsnitt genomför våra fälttekniker utsättning av två nät vid varje resa. Vi kan med stolthet konstatera att samordningen innebär att vi besparade miljön 344 ton koldioxid 2022.

–  Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla vår fordonsflotta. Vi byter vartefter ut våra fordon mot mer energieffektiva för att kontinuerligt minska vår klimatpåverkan och öka vårt bidrag till målen för ett fossilfritt samhälle, säger Tomas Gradin.