Så förebygger vi grävskador under 2018

Alla vill ha fiber och det grävs som aldrig förr. Tyvärr betyder det också att antalet grävskador skjuter i höjden. Det måste vi ändra på.

Grävallvar – samarbetet som ska minska grävskadorna

Eftersom antalet grävskador ökar drar vi nu i gång Grävallvar – det stora svenska samverkansprojektet för att minska antalet grävskador. Vi som har tagit initiativ till projektet Grävallvar är Geomatikk, PTS, Ellevio, Vattenfall, Tele 2, Skanova, Trafikverket och Svenska kraftnät. Geomatikk fungerar även som projektledare.

Varje grävskada som förhindras betyder sparade pengar och minskat besvär. Vill du vara med och bidra till att vända utvecklingen? Ditt företag kan medverka som partner till Grävallvar. Läs mer om Grävallvar här.

Ny teknik ökar behovet av inmätning – vi är redo att hjälpa till

Inmätning av ledningar blir allt viktigare i takt med att näten förnyas. För att informationen ska bli exakt – något som kan ha avgörande betydelse i händelse av en grävskada – måste inmätningen göras på rätt sätt – och det är vår specialitet.

Läs mer om inmätning och varför den är så viktig. Vi är i full gång med att förstärka vår inmätningskapacitet över hela landet och återkommer snart med mer information till dig som nätägare.

Vi bygger ut vår tjänst dokumentation

De ledningar som grävs av är oftast de som är bristfälligt dokumenterade. Därför ökar vi under 2018 våra resurser även när det gäller dokumentation – och inte minst samordningen mellan de båda tjänsterna inmätning och dokumentation.

Här finns mycket att göra för att förbättra effektiviteten. En bra början är att låta oss på Geomatikk ta hand om jobbet. Läs mer om vår tjänst dokumentation här.

Under 2018 lanserar vi GeoGräv

Nu finns tekniken för digital hantering av grävärenden. Våra fälttekniker lägger pappersblocket på hyllan och tar med sig läsplattan i stället. Materialet de lagrar skickas vidare till GeoGräv – appen som förbättrar och underlättar informationen för de som gräver. Mer info kommer!

Mer information

Så blir du partner till Grävallvar

Inmätning

Dokumentation