Minska riskerna med felfri inmätning

Fel inmätta ledningsnät kan vara förödande för dig som nätägare. Om inmätningen inte uppfyller kraven kan den behöva göras om innan du kan ta näten i bruk.

Få full kontroll på ledningsnäten

Felaktiga inmätningar ökar risken för avgrävningar vilket leder till kostnader för dig och besvärliga situationer för dina kunder. Det i sin tur påverkar förtroendet för ditt varumärke.

Skydda investeringarna i nedgrävda ledningsnät

Med korrekt inmätta ledningsnät minskar du inte bara risken för grävskador. Du skapar också förutsättningar för ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete. Geomatikk erbjuder ett helhetsansvar för ledningar som el, tele, fiber, vatten och avlopp.

Ett avancerat arbete med hög precision

Det är komplicerat att mäta in ledningar som inte syns. Vid besiktningar har vi konstaterat att det ibland saknas söktrådar eller att ledningarna ligger flera decimeter åt sidan. Upphandlingar som inkluderar inmätning kan innebära extra arbete och förseningar på grund av felaktigt utförda inmätningar.

Våra certifierade inmätare utför kvalitetssäkrade inmätningar, på rätt sätt, i rätt system och i rätt tid.

Geomatikk är Sveriges främsta leverantör av ledningsanvisning.

Oberoende aktör med kontrollansvar

Eftersom vi är helt oberoende så ligger det i vårt ansvar att vara uppdaterade på alla krav, system och regelverk. Som ledande nationell aktör ligger det ofta på oss att genomföra kvalitetskontroller på inmätningar. Det gör att du sparar både tid och pengar på att frikoppla inmätningen från upphandlingen och lägga den direkt på oss. Vi har noga inarbetade arbetsrutiner och kontrollpunkter och genomför allt arbete på samma sätt över hela Sverige.

Teknik i framkant

Geomatikk använder den senaste tekniken med inmätning via GPS och nätverks-RTK. Om situationen kräver använder vi även en totalstation. När ledningarna inte syns utför vi en noggrann ledningsanvisning innan vi anger koordinater.

Vi tar totalansvar för inmätningen

Vi erbjuder ett helhetsåtagande där vi tar totalansvar för inmätningen av era ledningsnät. Därefter överför vi resultatet av inmätningen till olika digitala format enligt ditt önskemål. På så sätt slipper du hantera olika dataformat och koordinatsystem.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Fredrik Ek, affärsområdeschef
070-205 07 32
fredrik.ek@geomatikk.se

Läs mer

Ladda ner tjänstebeskrivning (pdf)