Har du koll på var dina ledningar ligger?

Geomatikk skyddar dina investeringar. Med vår effektiva process för insamling och hantering av geografiska data får du kontroll över ditt företags investeringar i ert nedgrävda ledningsnät.

Säkrare och enklare förvaltning med korrekt inmätning

Driftstörningar på ledningsnäten för el, tele, fiber, vatten och avlopp kan få allvarliga konsekvenser för samhället – och ge dig som nätägare merarbete i onödan. Med korrekt inmätta nät minskar du inte bara risken för exempelvis grävskador. Du skapar också förutsättningar för ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete.

Teknik som effektiviserar

Geomatikk använder den senaste tekniken med inmätning via GPS och nätverks-RTK. Om situationen kräver använder vi även en totalstation. När ledningarna inte syns utför vi en noggrann ledningsanvisning innan vi anger koordinater.

Låt oss greppa helheten

Vi erbjuder ett helhetsåtagande där vi tar totalansvar för inmätningen av era ledningsnät. Därefter överför vi resultatet av inmätningen till olika digitala format enligt ditt önskemål. På så sätt slipper du hantera olika dataformat och koordinatsystem.

Vi finns där dina nät finns

Vi jobbar över hela landet och har korta resvägar till uppdragen. Det betyder att vi sparar både tid och resurser för dig som kund. Och för att kunna ge dig som kund ännu bättre service framöver satsar vi på en omfattande utbyggnad av vår organisation för inmätning.

Kompetens är ett krav för att få jobba hos oss.

Allt går mycket lättare när man samarbetar med personer som kan sitt jobb. Inte minst när det handlar om att mäta in ledningar som inte syns. Därför ser vi till att våra inmätare har hög kompetens och rätt behörighet – till exempel genom olika certifieringsprogram. Och vi ställer samma krav på aktörer som vi samarbetar med.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Fredrik Ek, verksamhetschef
070-205 07 32
fredrik.ek@geomatikk.se

Ladda ner vår broschyr:

Inmätning (pdf)