Smidigare hantering av kommunala grävtillstånd – både före, under och efter ett markarbete

Markarbeten på kommunens mark är nödvändiga, men de begränsar samtidigt framkomligheten och sliter på allmänna utrymmen. Det ligger därför i kommunens och invånarnas intresse att ha koll på var det grävs och vem som gräver.

Processen runt ett grävtillstånd och markarbete kräver i regel omfattande samordning från kommunens sida. Det är ingen enkel uppgift. En del markarbeten sker med tillstånd. Andra sker utan tillstånd. Bristfällig dokumentation ökar risken för att kommunen måste betala för extra reparationer och underhåll.

Vi på Geomatikk har redan hjälpt många kommuner att ta kontrollen över sina markarbeten och reparationskostnader. I Norge har drygt 50 kommuner anslutit sig till vår tjänst som digitaliserar och förenklar processen före, under och efter ett markarbete.

Nu vill vi överföra vår kunskap och erfarenhet till Sverige där bland annat Gävle kommun har valt att samarbeta med oss. Läs mer om Gävle kommuns samarbete med Geomatikk »

Inom kort lanserar vi den senaste versionen av vår tjänst. Från och med 15 december kan kommuner ta del av en rad smidiga funktioner för till exempel fakturering och arkivering i molnet. Läs mer om de nya funktionerna nedan.


gravmaskiner_ejtopp_750x225

Detta vinner din kommun med en effektiv process:

  • Spara tid – vår personal kvalitetssäkrar ansökningarna innan de når kommunens handläggare och sköter kontakten med entreprenörer.
  • Ta betalt – med vår faktureringsfunktion överblickar du er prissättning och kan smidigt skapa fakturor för grävtillstånd och återställning.
  • Få överblick – se var det grävs, vilka som gräver och när det grävs i din kommun i en överskådlig vy.
  • Arkivera rätt – med vårt digitala arkiv säkerställer du att dokumentationen följer gällande krav och regler.
  • Öka spårbarheten – sök fram all dokumentation om ett ärende i vårt digitala arkiv. Med komplett dokumentation minskar risken för oförutsedda reparationskostnader.
  • Gör fler stickprov – ladda ner vår app som förenklar kommunens egen tillsyn genom kontroller före, under och efter ett markarbete.

 

kartdagarna_ejtopp_750x225

Vi kan det här med markarbeten

Geomatikk har koll på markarbeten – vi vet var de sker, vem som gräver och var nedgrävda ledningar ligger. Genom att skydda samhällsviktiga ledningar minimerar vi avbrott på näten för t.ex. el, tele- och internettrafik. Våra tjänster skapar nytta för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort.
Upptäck våra tjänster »


Filmtajm!

Geomatikks fälttekniker skyddar samhällsviktiga ledningar i marken. De bidrar till att Sverige fungerar som det ska. I vår senaste film leker vi med tanken: Tänk om våra fälttekniker inte fanns!