Gävle kommun väljer Geomatikk för sin hantering av grävtillstånd

Gävle kommun förnyar sitt samarbete med Geomatikk. Med vår tjänst för hantering av grävtillstånd siktar Gävle på att få ännu bättre överblick på grävarbeten i kommunen.

Under hösten 2016 har Geomatikk och Gävle kommun startat ett implementeringsprojekt som innebär att man efter årsskiftet ska börja använda den nya versionen av Geomatikks tjänst för grävtillstånd, “GeoSak”.

– Vi ser en rad fördelar med att gå över till GeoSak. Våra förväntningar är att det ska underlätta både för dem som söker tillstånd men också för oss som är handläggare. Det gäller bland annat våra faktureringsrutiner, säger Annelie Höök, GIS-samordnare på Gävle kommun.

Redan 2004 började Gävle systematisera och digitalisera handläggningen av grävtillståndsansökningar. Sedan några år tillbaka använder kommunen “Gräv i Gävle”, som är en föregående version av Geomatikks tjänst.

– Övergången till GeoSak ger oss bättre koll på vart man gräver i kommunen och vem som har grävt. Vi får tillgång till ett sökbart, digitalt arkiv vilket gör det enklare för oss att följa upp och se till att ett markarbete har återställts korrekt. Det värdesätter vi högt, säger Annelie.

Geomatikk har länge verkat för att underlätta kommuners viktiga uppdrag kring grävtillstånd i Norge, där fler än 50 kommuner är kunder. Vi vill nu överföra vår erfarenhet och kunskap till den svenska marknaden. I nära samarbete med kommuner har vi utvecklat en tjänst som stöttar hela processen för handläggning av grävtillstånd. En del i tjänsten är att vi kvalitetssäkrar ansökningarna innan de når kommunen för att på så vis korta ner kommunens handläggningstid.

– Vi är väldigt glada över att få fortsatt förtroende från Gävle kommun. Gävle ligger i framkant i dessa frågor och att de har valt oss som leverantör är ett mycket gott betyg. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger Oskar Winberg, projektledare på Geomatikk.

Mer information

Läs mer om vår tjänst till kommuner här.