Smidig hantering av grävtillstånd

Markarbeten på kommunens mark är nödvändiga, men de begränsar samtidigt framkomligheten och sliter på allmänna utrymmen. Det ligger därför i kommunens och invånarnas intresse att ha koll på var det grävs och vem som gräver.

Mer än ett it-stöd

Geomatikks helhetslösning för kommuner rymmer både ett effektivt IT-stöd och personlig service, där Geomatikks handläggare sköter kontakten med dem som gräver.

Oanmälda markarbeten kan leda till skador på allmänna ytor och höga reparationskostnader. Vi på Geomatikk arbetar för att alla som behöver gräva i din kommun också söker grävtillstånd. När ett ärende registreras på Ledningskollen.se kontaktar våra handläggare entreprenören i fråga för att säkerställa att ansökan om grävtillstånd genomförs och att ansökan är komplett.

Se filmen om hur kommuner får kontroll över sina grävarbeten:

Markarbeten är vår vardag

Geomatikk fungerar som en knytpunkt mellan entreprenörer, nätägare och kommuner. Våra handläggare och fältpersonal hanterar varje år cirka 200.000 markarbetsärenden över hela Sverige. Med andra ord har vi full koll på markarbeten och daglig kontakt med entreprenörer. Det ger oss optimala förutsättningar att skapa nytta åt våra kommunkunder.

Nollvision mot grävskador

Vårt uppdrag är att skydda samhällsviktiga ledningsnät mot avbrott och skador. För att uppfylla uppdraget ser vi till att ha en tät dialog med entreprenörer och byggherrar om markarbeten och grävtillstånd. Som en del i våra kommunsamarbeten bjuder vi in till lokala möten där vi går igenom ansökningsprocessen samt bemöter synpunkter och frågor.

Vinster med effektiv process för grävtillstånd

Med Geomatikks helhetslösning tar du kontrollen över hela processen före, under och efter ett markarbete.

Spara tid

Geomatikk sköter kontakten med entreprenörerna. Därmed kan din kommun koncentrera era resurser på själva sakfrågan: får entreprenören gräva här?

Ta rätt betalt

Vi tillhandahåller en effektiv process för att skapa faktureringsunderlag och överblicka prissättningen för markarbeten i din kommun.

Få överblick

Se var det grävs, när det grävs och vilka som gräver i en överskådlig vy. Du kan även välja att publicera samtliga markarbeten för ökad invånarinsyn.

Öka spårbarheten

Med vårt sökbara, digitala arkiv säkerställer du att dokumentationen följer gällande krav och regler. Komplett dokumentation minskar också risken för oförutsedda reparationskostnader.

Enklare att göra kontroller

Vår app GeoSak Fält hjälper din kommun att göra enkla besiktningar. Appen innehåller all information om ärendet, en kartvy över aktuella markarbeten och färdiga mallar för protokoll.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Jonas Dyrbäck, affärsansvarig
073-048 85 90
jonas.dyrback@geomatikk.se

Mer information
Tjänstebeskrivning Kommunala grävtillstånd (pdf)
Ladda ner
Kundcase - Gävle kommun (artikel)
Läs mer