Ses vi på SinfraDagarna 2022?

Sedan ett år kan medlemmar i Sinfra avropa våra tjänster utan föregående upphandling. Nu är vi spända av förväntan att träffa medlemmarna under SinfraDagarna 2022.

Programmet är fullmatat med såväl intressanta föreläsningar om konkurrens, ramavtal och världens energiutveckling som underhållning med komikern Özz Nujen.

Avropa enkelt i Medlemsportalen

Dessa tjänster kan du som är medlem avropa av oss:

  • Ledningsanvisning
  • Inmätning
  • Dokumentation
  • Grävtillstånd
  • Skadereglering
  • Markradar

Nytt ramavtalsområde

Ledningsanvisning är ett nytt ramavtalsområde i Sinfra sedan 2021. Vi berättar gärna mer om hur du som ledningsägare kan ha nytta av våra tjänster på ett enkelt sätt utan att upphandla själv. Geomatikk är den enda aktören med ett heltäckande tjänsteerbjudande i Sveriges alla 21 län.

SinfraDagarna 2022 är i Kalmar den 17 mars, Umeå den 7 april, Halmstad den 28 september och Västerås den 12 oktober. Eftersom våra tjänster är tillgängliga i hela landet är vi på plats vid alla tillfällena.

Kom förbi och snacka med oss. Om du vill kan du redan nu boka ett möte. Skicka ett mejl, sms:a eller ring:

Jonas Dyrbäck, affärsansvarig
073-048 85 90
jonas.dyrback@geomatikk.se

Läs mer om vårt erbjudande i Sinfra.