Så minskar vi CO2-avtrycket med samordning av ledningsanvisningar

Riksdagens mål för klimatet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det finns etappmål på vägen och ett av dem är specifikt för transporter: Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Genom att samordna ledningsanvisning för över 150 rikstäckande och lokala nätägare över hela Sverige bidrar vi varje år till ett minskat koldioxidavtryck. Det är vår årliga julklapp till miljön. Sedan vi började mäta 2018 har vi årligen ökat antal besparade ton CO2, från 230 ton 2018 till 285 ton 2021 eller sammanlagt 1010 ton. Alla insatser räknas!

Vi har besparat miljön 285 ton koldioxid under 2021

Vi har besparat miljön 265 ton koldioxid hittills under 2020

Vi har besparat miljön 230 ton koldioxid under 2019

En nyårspresent till miljön: minus 230 ton koldioxid