Så förenklar du hanteringen av grävtillstånd

Så förenklar Geomatikk kommunernas grävtillstånd

Tänk om du kunde slippa det mesta av administrationen kring grävtillstånd – det kan du.

Använder din kommun ett ansökningsformulär eller en traditionell IT-lösning för att hantera grävtillstånd? Det fungerar säkert bra på många sätt. Det är bara det att du och dina kolleger måste göra allt jobb själva.

Vi gör allt förarbete och kommunen behöver bara fatta beslut

Om ni låter oss på Geomatikk ta hand om grävtillstånden så gör våra medarbetare det mesta av jobbet. Från att ta emot ansökningar och se till att de är kompletta till att hålla i alla kontakter med exempelvis grävare, nätägare och naturvårdare. Dessutom fungerar vi som first-line support.

När din kommun får en ansökan av oss utgör den ett färdigt beslutsunderlag. Allt ni behöver göra är att ta beslut i ärendet. Det ger dig och dina kolleger tid över till sådant som annars inte alltid hinns med – som till exempel att göra besiktningar av utförda arbeten innan garantitiden går ut, vilket ökar möjligheten att i förekommande fall debitera vitesbelopp.

Vi knyter ihop ansökan med Ledningskollen

Så snart ett ärende registreras i Ledningskollen fångar vi upp det i vår kundmottagning. Därefter informerar vi entreprenören och skapar ett utkast till en ansökan om grävtillstånd hos kommunen. På så sätt knyter vi ihop hela processen – en unik fördel som underlättar för såväl entreprenören som kommunen.

En annan viktig fördel med vår tjänst är att mörkertalet – det vill säga antalet grävarbeten som sker utan tillstånd – sjunker. Din kommun får helt enkelt bättre kontroll över om vad som händer på kommunens mark, vilket i sin tur minskar risken för skador.

Vill du veta mer?

Läs mer om vår tjänst till kommuner här.