Geomatikk breddar sitt erbjudande till kommuner

Har du koll på vem som gräver i din kommun? Handläggningen av grävtillstånd kräver vanligtvis omfattande samordning från kommunens sida. Men så behöver det inte vara. Med en effektiv lösning för processen kring grävtillstånd kan din kommun frigöra tid och spara pengar.

Full koll på markarbeten

Geomatikk kan det här med markarbeten. Vi vet var de sker och vilka som gräver. Varje dag skyddar vi nätägares ledningsnät mot skador som kan uppstå vid markarbeten – ett uppdrag som vi brukar kalla för ledningsanvisning. Varje år utför vi 150.000 s.k. ledningsanvisningar på uppdrag åt Sveriges största nätägare. Det gör att vi kan räkna oss till den ledande experten och aktören inom området.

Underlättar kommunernas viktiga uppdrag

Men Geomatikk jobbar inte bara med att skydda nätägarnas intressen. Vi har även lång erfarenhet av att underlätta kommuners viktiga uppdrag kring grävtillstånd. Hos våra norska grannar har vi hittills hjälpt cirka 50 kommuner att förvandla handläggningen av grävtillstånd till en effektiv och överskådlig process. Den kunskapen och erfarenheten överför vi nu till vår verksamhet i Sverige.

En komplett tjänst för hanteringen av grävtillstånd

Vi breddar med andra ord vårt erbjudande till svenska kommuner med en komplett tjänst för kommunala grävtillstånd. Tjänsten ger större möjligheter till styrning, överblick och uppföljning. Eftersom vi redan har koll på var grävarbeten sker och sköter den dagliga kontakten med dem som gräver, fungerar vi som din kommuns förlängda arm.

Låter det intressant? Läs mer om hur vi hjälper till med kommunala grävtillstånd här.

Tre anledningar till att effektivisera processen för kommunala grävtillstånd:

  • Gynnar kommuninvånarnas intressen och ökar tillgången till allmänna utrymmen och vägar
  • Frigör tid åt dem som handlägger ärenden hos kommunen.
  • Ökar kommunens kontroll och därmed möjligheten att kunna ta betalt för markarbeten. Det gör det också lättare att undvika framtida reparationskostnader.