Högupplösta drönarbilder ger exakta ledningspositioner

Geomatikk använder drönare för att kunna leverera en komplett rapport över ledningsnäten.

En vanlig ledningskarta är inte alltid så lätt att tyda för att se var det finns nedgrävda nät. Högupplösta fotografier där ledningarnas position läggs på med centimeterprecision är därför ett utmärkt komplement i dokumentationen.

– Drönaren med nätverks-RTK-teknik vet exakt var den är och ger noggranna koordinater för fotografierna, berättar Robin Johansson (bilden ovan), teamledare för inmätningsgruppen.

Inmätningsgruppen samlar in datan i fält och skickar till dokumentationsavdelningen som bearbetar. Där läggs de inmätta ledningarna in i bilden med en noggrannhet ned på centimeternivå.

– Vi sköter fältdelen och låter experterna inom dokumentation sammanställa rapporterna.  Det blir en snabbare process och kunden får sitt underlag tidigare, fortsätter Robin.

Många användningsområden

Idag sköter fyra mättekniker Geomatikks karteringscell där markradar och drönare ingår. 

– På sikt kanske varje mättekniker har en drönare i sin bil. Det är spännande att drönaren kan användas till sådant vi inte tänkt på än, siar Robin och nämner att vid stora schaktarbeten kan entreprenören redan nu få hjälp med att beräkna volymen på de massor som ska transporteras bort. 

Får veta hur markområden ser ut

– Vi märkte ett behov hos markägare att få reda på vad som finns i deras mark och hos projektledare som vill veta hur det ser ut där de ska bygga, berättar Fredrik Ek, affärsområdeschef Dokumentation där inmätningsavdelningen ingår.

– Vi hjälper kunder med inmätning, utsättning och skanning med markradar.

– Som ett sista komplement lägger vi en CAD-ritning i ett aktuellt och högupplöst flygfoto över området, säger Fredrik Ek och fortsätter:

– När vi använde markradarn för första gången i ett projekt i Forsmark tog vi även drönaren till hjälp för att ge kunden en mycket tydlig och exakt dokumentation.

Används för höjdkurvor, 3D-modeller och ortofoto

Drönaren kan användas på många sätt, som att dokumentera områden med höjdkurvor om någon till exempel vill sätta upp en dataförbindelse via radiolänk istället för att gräva ner fiber. Drönaren kan även användas för att skapa ortofoto (flygfoto) eller 3D-modeller över områden så att kunderna får en ännu tydligare bild av vad som finns såväl i marken som ovanpå. Dessutom är bilderna visuellt tilltalande och kan användas i exempelvis marknadsföring.

Effektiv inspektion av ledningsnät

Ett annat tänkbart användningsområde är flygande inspektioner av ledningsnät. Drönaren får flyga längs luftledningarna för att söka efter nedfallna träd eller stolpar.

– Det finns många sätt att säkerställa kvaliteten i ledningsnäten med hjälp av drönare, säger Fredrik Ek.

Med sin högupplösta kamera kan drönaren även inspektera master och på så vis undviks riskabelt höghöjdsarbete.

Levererar komplett paket

– Med drönaren kan vi leverera ett komplett paket till nätägarna med kabelutsättning, inmätning och dokumentation med bland annat GIS-baserade digitala kartor, inmätta punkter och översiktsfotografier, säger Fredrik Ek och avslutar:

– Det ger våra kunder ännu starkare skydd och kontroll över de nedgrävda ledningsnäten.

Läs mer om våra tjänster för nätägare här.