Med portabel markradar levererar vi fullständig rapport över ledningarna

Geomatikk använder StreamC från Leica Geosystems

Vi har som första företag i Sverige köpt markradarn StreamC från Leica. Det är en portabel markradar som detekterar ledningar i marken i realtid.
– Den har mötts av stort intresse från våra kunder, säger Fredrik Ek, affärsområdesansvarig för dokumentation.

En markradar ger helt nya möjligheter att snabbt spåra ledningsnät där nätägarna vill dokumentera ledningar i marken, och blir ett bra komplement till våra övriga metoder. Den har flera intressanta användningsområden som bland annat kartläggning av ledningsnätet i gamla industriområden och kartläggning av fiber.

Vårt första uppdrag med markradarn blir inmätningen av ett område som ska exploateras vid Forsmarks kärnkraftverk. Då kommer vi använda en kombination av tekniker: traditionell inmätning, inmätning med markradar samt drönarbilder.

– Tack vare den nya markradarn blir vi ensamma i Sverige med att kunna leverera en fullständig rapport med bland annat GIS-baserade digitala kartor, inmätta punkter och översiktsfotografier, säger Fredrik Ek i ett pressmeddelande från Leica Geosystems AB.

Att ha korrekt inmätt grunddata blir allt viktigare eftersom datan kan komma att användas av många olika system som till exempel VR/AR hos grävmaskinister.
– Om några år kan de vara utrustade med 3D-glasögon och ”se” var ledningarna ligger, spekulerar Fredrik Ek.

Läs mer om inmätning här.